natdem

Hinggil sa mga tunay na Anak ng Bayan

Tatandaan ko ang bawat patak

ng luhang laman ay isang alaala ng

pagkilos kahit tila dagli lang ang oras

kung saan naglapat ang ating mga buhay

ay walang tigil ang daloy;

naisasama pati ang mga alaalang matagal nang alam

ngunit hindi pa kailanman nalalaman;

ang mga alaalang matagal nang alam

ngunit paparating pa lamang.

Marahil sa dating buhay natin

ay nag-alay din tayo ng dugo kaibigan,

kasama. Nadatnan man lang natin kaya

ang tagumpay noon

bago ito kinuha ng iba?

Iwinagayway kaya natin ang sagisag

ng ating pakikibaka habang

nagmamartsa kasama ang masa?

Tatandaan ko ang bawat hikbi

na sinusundan ng tawa

at ang mga tawang sinusundan ng hikbi

kasabay ng mga alaalang dala’y pag-asa

ngunit dala rin ay paghigpit ng hawak

sa braso mo na kung sakali’y hindi ako iiwan,

bagkus dalhin din sa larangan.

Tatandaan ko ang tuwa,

ang pag-asa,

ang pangako,

ang obligasyon sa bayan,

ang galit sa kung sino mang magtatangkang hamakin ka,

ang mga kasamang hahalili sa amin,

tatandaan ko ang nakaraang bulag

kong sinuong habang ika’y mulat

na’t naghihintay na ako’y

mahanap,

tatandaan ko ang maikling oras

na hanggang ngayon ay titimbang ng mabigat

sa aking buong buhay.

Tatandaan ko ang lahat ng ito

upang sa susunod ay ibabalita ko sa iyo

ang pag-usbong ng iyong iniwang

mga butil ng pag-asa at sabay sabay nating

aanihin ito, kasama ng mga nagtanim

sa’yo, sa kanila at sa iba pang daang taong saklaw

ng mga magsasaka ng pag-asa

ng mga manggagawa ng tagumpay.

Walang panghihinayang ang aking pag-luha kasama,

pagka’t ito ang luha ng pangakong pagpatak

nito sa lupa ay uusbong ang maraming

ikaw,

mga anak ng lupa,

mga anak ng bayan

na pinanday ng buhay upang balang araw rin ay

lumuha

habang patuloy na nagmamartsa

nang sa gayon ay bawat hakbang ay may

Kasama na tatandaan

ang bawat yabag,

pupunasan ang mga mata,

at taas kamaong susunod diyan.

youtube

This past weekend I had the privilege of speaking as the opening keynote for the Northwest Filipino American Student Alliance (NWFASA) Conference held at Western Washington University. This years theme was titled “Nurturing our Momentum: 18 Years and Beyond.”

It was a very humbling experience to speak in front of over 300 youth and students, and being able to set the tone for the first time attendees. As keynote it wasn’t just an opportunity to speak about myself but more so as a representative of Anakbayan Seattle and the National Democratic (ND) Movement.

Thank you to all help construct and shape my presentation and speech.

“…Only through militant struggle can the best in the youth emerge.”