natawa ako ok

Sa kalagitnaan ng gyera...

Pedro: Sumuko na kayo! Wala kayong mapapala!
Terorista: Susuko lang kami kapag nai-spell mo ang ceasefire!
Pedro: Ituloy ang laban! Patay kung patay! Papadalhan ko kayo ng Chrysanthemum sa libing niyo!
Terorista: Spell Chrysanthemum?
Pedro: Rose ang sabi ko! Bingi ka ba? Laban kung laban, walang spellingan!