naslovi

bookspinepoetrymk.tumblr.com
Тука секој може да објави своја „Book spine poetry“ фотографија

Овој блог е замислен како место каде секој може да објави своја „Book spine poetry“ фотографија. Единствен услов е на фотографијата да има македонски наслови на книги и секако насловите на книгите да бидат креативно споени така што ќе ја откриваат поетичноста на насловите како целина. Употребете ја имагинацијата и креативноста, откријте ја поетичноста што се крие во Вашата библиотека. И на крај објавете ја Вашата фотографија тука со име и презиме или, доколку така милувате, анонимно :)