narodnik

anonymous asked:

Merhaba,bir şey kafama takıldı.Lenin'in "Ne Yapmalı?"sını okuyordum ve orada bir yerde kuyrukçuluk kavramından bahsettiğini gördüm ama bana sanki şu anda Kürtçü sosyalistler kullanılan anlamından uzak kullanılmış gibi geldi.Kuyrukçuluk ne demek?

Lenin, Halkçı (Narodnik) Çernişevski'nin ‘Nasıl Yapmalı?’ kitabından etkilenerek yazdığı 'Ne Yapmalı?’ kitabında 'öncü parti’ teorisini anlatır. Dünyada özetle iki tür parti vardır. Bir kitle partileri, iki öncü partiler. Kitle partileri genellikle kitlenin en geri unsurlarıyla birleşirler ve bu geri siyasetleri uygularlar. Örneğin AKP'nin dini kullanması, Kılıçdaroğlu'nun Y-CHP'sinin FETÖ nün avukatlığını savunması gibi. Öncü partiler ise bilimi hedef olarak o gün içinde bulundukları dünyayı ve ülkenin şartlarını göz önünde bulundurarak çözümü gösterirler ve doğruyu yaparlar. Kitleye yol gösterirler. Sorunları önceden kestirip en ön cephede savaşırlar. Marx ve Engels'in Komünist Partisi, Lenin'in RDSIP-Bolşevik, Mustafa Kemal'in CHP'si, Mao'nun ÇKP'si böyle partilerdir. Özetle bu partiler siyasetlerini gerçeklik temelinden yola çıkartarak program belirler, strateji üretir ve taktikler izlerler. Yığınaklarını ve mücadelelerini buna göre yaparlar. Bunu da o an ki baş çelişkiyi belirleyerek yaparlar.
Bu partiler gövde görevi görürler. Kuyruk bildiğin gibi gövdeden sonra gelir. Tek başına hareket edemez. Gövde nereye giderse oraya gitmek onun için zorunluluktur. Kuyrukçularda kendi başlarına siyaset üretemeyen var oluş nedenlere bir yerlere bağımlılık olan yapılardır. Gövdeden izinsiz adım atamazlar. Siyaseten akışa kapılmışlardır ve ona aykırı davranamazlar.
Bir noktayı düzelteyim Kürtçü sosyalist diye bir şey yok. Ama Türkiye'de bir enstrümanlar var bir de bu enstrümanın kuyrukçuları. Emperyalizmin enstrümanı bizim ülkemizde PKK ve onun yasal uzantısı olan HDP. Bunlar kuyrukçu değil ama enstrüman. Emperyalizmin çıkarlarına göre hareket ediyor. Ama HDP'nin yani PKK'nın kuyrukçuları var. EMEP, ESP vb. Bunlar HDP'den bağımsız siyaset yapamazlar. O listelerden vekil seçilirler, aykırı tavır takınmazlar. Ülkenin de hiçbir problemini çözemezler.

I’m about to drive to campus to work on a paper, so before I’m gonna put this out there in case anyone in the tumblr world has insight-

I’m writing a paper on the role of women during the Narodnik movement in Russia.

The primary text I’m to use is Five Sisters: Women Against the Tsar but I’d like to get additional ones so it doesn’t come off like a book report. If you have some good websites or resources on this, please message me! :)