nakita lang haha

  • Ramon Bautista: Ang pag-ibig ay parang elevator. Kung puno na, bakit mo pa ipagsiksikan ang sarili mo. Gayon meron namang hagdanan, 'di mo lang pinapansin.
  • Papa Jack: Eh bakit kailangan mo pang maghagdan gayong babalikan ka naman ng elevator. Kailangan mo lang maghintay.
  • Bob Ong: Bakit ako maghihintay sa isang elevator, kung alam kong 'di lang ako ang nag-iisang gusto niyang isakay?
  • Donya Ina: Mga anak, hintayin niyo man ang elevator, akyatin niyo man ang hagdanan, kung hindi talaga siya para sa'yo, hindi siya para sa'yo! At kailan pa natutong umibig ang hagdanan at elevator? Paki-explain nga! Labyu!