nakazaki cho

flickr

Nakazaki-cho 中崎町 by Ann Hung