nabateos

Los monumentos de Petra, el sol y los nabateos

movimiento del Sol sobre los cielos de Petra determinó la forma en que se levantaron los monumentos de esta y otras ciudades nabateas. Así lo revela el análisis estadístico sobre la posición espacial de sus palacios, templos y tumbas efectuado por científicos del Instituto de Astrofísica de Can

Interior del Monasteri - الدير on Flickr.

El Deir és un dels monuments més coneguts de Petra, tot i que hi ha que fer una bona passetjada per arrivar on està emplaçat.
Va ser construit al segle I d.C. pels nabateus en honor del rei Obodas I, pot ser era la seua tomba, pot ser un temple, o les dues coses. Si ets àgil, pots saltar els dos metres que hi han fins a la porta i accedir a les seues entranyes, com tots els edificis de Petra, al seu interior només hi ha una sala cúbica excavada a la roca, amb les parets nues, i un altar al fons que ves a saber per a que servia. La geologia i el pas dels segles han fet també la seua feina decorativa i adornen les parets amb diferents bandes i estrats de colors.

Al-Deir الدير (El Monasteri) Segle I d.C. Petra (Jordania).
Al-Deir الدير (The Monastery) 1st. century a.C. Petra (Jordan).