myservice

Benz Star Flag ขอเชิญคุณร่วมนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คในโปรแกรม My Service Package. My Service

รับส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่สูงสุดถึง 25%
ฟรีน้ำมันเครื่อง MBOil 2 ลิตร เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
พร้อมรับฟรีของสมนาคุณ เมื่อจองเข้ารับบริการผ่าน My Service Application

แล้วพบกันที่ศูนย์บริการเบนซ์สตาร์แฟลก ดินแดงนะครับ

#starflag #myservice #mbth
—————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-248-6699
www.starflag.co.th
IG @BenzStarFlag
Facebook : Benz Star Flag