mypstamp

พี่คงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทำให้หนูเขินแบบจริงจังได้ หลังจากที่ไม่ได้เขินแบบนี้มาหลายปีแล้ว คนอะไรก็ไม่รู้ น่ารักชะมัด ❤❤❤ @stampapiwat

#stampapiwat #mypstamp #fanpantae #stamp

กรี๊ดดดดด คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัด จิงๆๆ ดีที่ดูทัน ดีที่ไม่ไปกะพวกมัน ‪#‎stampapiwat‬ ❤❤❤❤❤❤❤ — watching แฟนพันธุ์แท้ แสตมป์ อภิวัชร์

กรี๊ดดดดด คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัด จิงๆๆ ดีที่ดูทัน ดีที่ไม่ไปกะพวกมัน ‪#‎stampapiwat‬ ❤❤❤❤❤❤❤ — watching แฟนพันธุ์แท้ แสตมป์ อภิวัชร์.

กรี๊ดดดดด คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัด จิงๆๆ ดีที่ดูทัน ดีที่ไม่ไปกะพวกมัน ‪#‎stampapiwat‬ ❤❤❤❤❤❤❤ — watching แฟนพันธุ์แท้ แสตมป์ อภิวัชร์.

กรี๊ดดดดด คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัด จิงๆๆ ดีที่ดูทัน ดีที่ไม่ไปกะพวกมัน ‪#‎stampapiwat‬ ❤❤❤❤❤❤❤ — watching แฟนพันธุ์แท้ แสตมป์ อภิวัชร์.

กรี๊ดดดดด คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัด จิงๆๆ ดีที่ดูทัน ดีที่ไม่ไปกะพวกมัน ‪#‎stampapiwat‬ ❤❤❤❤❤❤❤ — watching แฟนพันธุ์แท้ แสตมป์ อภิวัชร์.

กรี๊ดดดดด คนอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัด จิงๆๆ ดีที่ดูทัน ดีที่ไม่ไปกะพวกมัน ‪#‎stampapiwat‬ ❤❤❤❤❤❤❤ — watching แฟนพันธุ์แท้ แสตมป์ อภิวัชร์