mygif;

So, the official birthdays were released...

Yuri Plisetsky Birthday: March 1

Yūri Katsuki Birthday: November 29

Viktor Nikiforov Birthday: December 25

…but…

…BUT…

Makkachin Birthday! : ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????