my unlucky day

Trời hôm nay đen tối quá thể đáng

Bắt đầu từ lúc sáng ra ăn sáng thì bún hến bị bỏ quá trời giá và đậu phộng ko ăn đc.

Loay hoay kỳ cọ lau chùi mất buổi trưa thì đến chiều trời mưa

dây giày sút n lần

Kéo cái phec mơ tuya bị xước móng tay cái xoẹt

lái xe bị nhầm đường vòng lui vòng tới

uống trà thì bị đổi chỗ mấy lần vì cửa đập mạnh suýt rơi vỡ bình trà

ngồi đọc sách thì bị cháu nhỏ bàn bên xô đổ cốc nc detox dâu tây mới gọi chưa động miếng nào te le khắp nơi

thứ cần dùng thì bị hết lội bộ đi mua

chỗ muốn đến thì đến nơi thấy đóng cửa

Gây ra lỗi lầm vs người khác khiến bản thân vô cùng ân hận

Bị đứt dép h hông có dép mang

bị chọc giân gây gổ và quyết định tuyệt giao vs người ta

Đang ngắm dzai đẹp thì biết dzai đẹp đã có dzợ

đ thoại hỏng bất thình lình dự là hao tài đầu năm

Mới vừa nãy tức thì làm rơi đồ trên nóc tủ xuống mần cái ầm mém u đầu nựa

Tính ra xui xẻo hôm nay chắc do mình thíu ngủ, khuya ngủ muộn sáng ko nướng trưa lại ko ngủ. Giải pháp bây giờ là lên giường đi ngủ thôi! Ngủ ko đủ giấc tai hại vô cùng. Dự là mai nên ngủ bù cả ngày. Oáp oáp!!!


Đi ngủ giải sầu thôiiiiiiiiii

I’m back guys… And pissed as hell because I expected to watch Insidious 2 today but my parents had taken the car so now I’m stuck taking care of my brother and little sister… No wonder it is called an unlucky day (I know that already and you guys already knew)

Also happy Friday the 13th anniversary, Jason Voorhees…

Well since I can’t watch it today, then I’m gonna watch Asian horror films… So much scarier than American horror films…

Do not bash me. If you think American horror films are better then I dare you to watch one Asian horror film and compare the two…