my graphic:vm

  • Me: medyo lang kasi di mo naman talaga minahal.
  • Me: medyo lang kasi yung pagmamahal kaya kapag nasaktan, medyo lang din.
  • Me: unlike kapag mahal na mahal mo, yung sakit eh sobra sobra.
dailymotion

well here it is some people have requested a maan and geet vm and soo I finally made it… I tend to procrastinate quite a lot… ENJOY :)