muslimanka

" Tebi koja si "lijepa" i tebi koja si "ružna“...

Ahhh.. kako ljudi naprave kalupe, Pa ti navuku oklope, Stave te na muke, Vežu ti ruke, I ne pitaju te ništa, Mišljenje ti nametnu, Pod noge te zametnu. I kažu ti da si lijepa, Poput ruže ili rose, Poput mjeseca i neba, Kao da je ljepota sve što ti treba. I to neka njihova ljepota bez divote, Vještačka ljepota bez života. lli kažu da si ružna, Pa te porede sa vranom ili gavranom, Sa nečim ogavnim, prolaznim. Ahhh …kako su ljudi ponekad zli, I udare tamo gdje boli. Kao da ne znaju da sve što je Allah stvorio lijepo, Pokidaj njihove okove, i kreni Voljenome. Njihovo mišljenje nije bitno, Ionako dani su ti odbrojani u sitno. Bila ti njima ljiepa ili ružna, Bitno je da si uz Allaha sretna, da nisi tužna. To je sreća … Od dunjaluka veća!

by: Edina Nuhanović