mushafs

Uthman ibn Affan (radiAllahu 'anhu) on the Language of the Qur'an

Narrated Anas (raa): Uthman (radiAllaahu ‘anhu) called Zaid bin Thabit (radiAllaahu 'anhu), Abdullah bin Az-Zubair (radiAllaahu 'anhu), Said bin Al-’As (radiAllaahu 'anhu) and ‘AbdurRahman bin Al-Harith bin Hisham (radiAllaahu 'anhu), and then they wrote the manuscripts of the Holy Qur’an in the form of book in several copies.

‘Uthman (radiAllaahu 'anhu) said to the three Quraishi persons.

“If you differ with Zaid bin Thabit (radiAllaahu 'anhu) on any point of the Quran, then write it in the language of Quraish, as the Quran was revealed in their language.”

So they acted accordingly. [Zaid bin Thabit (radiAllaahu 'anhu) was an Ansari and not from Quraish].

[Virtues and Merits of the Prophet (sallAllaahu 'alayhi wasallam) and his Companions – Sahih Bukhari: Volume 4, Book 56, Hadith no. 709]

Fundamental principles

Memorizing the Qur‘an should be given preference over many of the things that we consider to be knowledge. The most important fundamental principles which are concerned for the rigorous reciter in memorization of al-Qur’an:

1. Sincerity is the secret of success and victory is from Allāh

2. “Memorization in the youth is like etching in stone”

3. Choosing the time of memorization

4. Choosing the place of memorization

5. Excellent reading and proper intonation and sound with the Qur’an

6. Confiding oneself to one particular edition of the mushaf

7. Correct reading (done) before memorization

8. Working with the portion (every du’a amount) for memorization as a task towards memorization, choose a certain portion for memorization daily so that its memorization remains.

9. Working repeatedly with a portion cements its retention of new memorized portion from escaping.

10. Daily memorization is better than occasional memorization

11. Slow measured memorization is better than quick and impulsive memorization

12. Concentration on that which is doubtful (to you), protects one from doubt in memorization

13. Attachment with a qualified teacher

14. Concentrating the sight during the memorization of the verses for the mind to follow the pages.

15. Linking memorization and reading with practice, obligatory following and leaving off sins and disobedience

16. Organized repetition and review cements memorization

17. Complete understanding is the means for complete memorization

19. Strong motivation and personal desire (is required) in memorization

20. Turning to Allāh with du’a and seeking from Him is very important in memorizing the Qur’an

Reference : كيف تحفظ القران الكريم قواعد أساسية و طرق عملية

Quran 2:153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

153. O you who believe! Seek help through patience and prayer. God is indeed with the steadfast.

From the collection: IslamicArtDB » Quran 2:153 (Allah is With Those Who Are Patient) (17 artworks)

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang kuat ingatan atau hafalannya. Di antaranya: menyedikitkan makan, membiasakan ibadah salat malam, dan membaca Al Qur’an sambil melihat kepada mushaf.

Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al Qur’an.

—  Dr. Al-Qadhi

anonymous asked:

1. Kuran'ın bugüne kadar değişmeden geldiğini nerden biliyoruz 2. Bir hadisin gerçekliğini ne belirler 3. Evrenin ve insanın yaratılışını düşündüğümde şu cümle hep aklımda 'Tanrı alkışlatmak istemiş sanatını' hoş bir söylem değil farkındayım ama

Allahın selamı üzerinize olsun.

1- İslam da bir usül vardır ki, iddia sahibi iddiasını kanıtlar. Biri “şu meyve çürük” diyorsa, o meyvede ki çürük yeri göstermek zorunda aksi halde bu sağlam olduğuna delildir. Bundan sonra biz deriz ki: Kur'an'ın bulunan en eski yazması ile bugün arasın da hat dışında hiçbir fark yoktur, hat ise zaten kabile kabile değişen bir şeydi bu hadisler de gelir. Diğer kitapları baz alacak olursak Incilin en eski yazımı ile şuan olanlar arasında büyük fark vardır, bakın olanlar diyoruz zira tek bir incil yok. Kur'an eğer iddia edildiği gibi değişmiş olsa idi şuan bir çok versiyonu olurdu, kaldı ki en eski bulunan mushaf ile şuan ki yıl arasında uzun bir zaman var. Bir şey, bir defa değişim geçirdi ise ikinci değişim de kaçınılmaz olur. Oysa Kur'an değişmiş olsa şuan bunu apaçık bilirdik, bir defa değişti diyelim, bütün insanlar anlaşıp “Bakın beyler, bir defa değişiyor yani bir daha oynamak yok bak” demiş olamaz. İncil'e bulunduğumuz şu 100 yıl içinde onlarca versiyon yazılmış. Kur'an zaten hafizlar tarafından korunmuştur, bunu hafızlar kıyamet gününe kadar muhafaza edecektir. Daha önce Kur'an sahife üzerinde değiştirilmesine rağmen hafızlar bunu tek tek belirlemiş ve doğru halini üstüne yazmıştır. Bu Filistin -Allahualem- de yaşanmış gerçek bir olay. Allah azze ve celle ise açık açık meydan okuyarak, benzerini getirin diyor. İnsanlar daha bunu yapamıyor ki değiştirsin? Biz hala meydan okuyoruz, bu iddia sahipleri madem bu yapılabilir bir şey ise hadi onlar da değiştirsin? Olmaz çünkü dediğimiz gibi bunlar hafızlar tarafından korunuyor, dünya da o kadar Kur'an hafızı var ve olacak ki bu mümkün olmayacak. Zira o göğüs üzerinde toplanan bir vahiydir, kağıt üzerinde kalmamıştır.

2- Hadisler sened yolu ile sahih olur veya zayıf olur. Bunu Kur'an ile alakası yoktur. “Benim sözümü Kur'an'a arz edin, uyuyorsa alın yoksa bırakın” diye hadis inkarcıları bu hadisi getirir, mantık olarak insanın inkar ettiği bir şeyden delil getirmesi zaten saçma bir olaydır. Bahsedilen hadis ise zayıftır, bunun zayıflığı ise başta dediğimiz gibi sened ile olur. Oda şöyledir: Her hadisi rivayet eden raviler vardır, bu bir zincir şekilinde olur. Bu zincir de olan her hangi bir aksaklık hadisi zayıf yapar. Örnek verecek olursak: ‘Abbas, Ahmetten, Ahmet Hasan'dan, oda Ebu Hureyreden, Ebu Hureyre de Allah Resulunden şöyle buyurdu’ bu bir zincirdir burada bütün raviler tek tek cerh ve tadil edilir, güvenilir olup olmadığına bakılır. Bu öyle derin bir iştir ki, kişinin karakterine kadar inilir ve yaşadığı çevrede insanlara onun nasıl olduğu sorulur. En ufak bir şüphe içinde ondan hadis alınmaz veya hadis zayıf sayılır. Sahabeler ise buna tabi tutulmaz, zira Allah Resulü aleyhisselatu vesselam “Kim benden duymadığını ben söylemiş gibi naklederse ateşte yerini hazırlasın” diye ağır bir söz söylemiştir. Bütün sahabe de bunu bilen takva sahibi insanlardır, buna rağmen bazen sahabe birbirine bu konuda teyit amacı ile soru sormuştur “Bunu Allah Resulunden duydun mu?” “Evet, Allaha yemin ederim ki bunu o söyledi” diye yemin ile sened vermişlerdir. Hal böyle olunca bu çok sağlam ve usül ile ilerleyen bir yoldur. Öyle ki bir hadis alimi 40 gün boyunca eşşek ile gittiği yolda hadis rivayet alacağı ravinin kendi eşşeğini su ile kandırdığını görünce “Hayvana bunu yapan, beni de kandırır” diyerek hadis rivayeti almamıştır. Bu titizliğin sebebi Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın açık uyarısı sebebi iledir. Bugün bir çok alimin eserin de, bütün raviler ve durumları açıkça yazar. Çünkü hadis kitaplarının sahipleri rivayet ettikleri ravileri açık açık yazmış ve diğer cerh ve tadil alimlerinin araştırmasına sunmuştur. Bu işi en iyi yapan şüphesiz Buhari rahimehullah ve Müslim rahimehullah olmuştur. Çünkü onların hiçbir zayıf hadisi yoktur, bir çok hadis arasından denetleyerek bunları nakletmişlerdir, kendilerince sahih olmasına rağmen şüpheli bir çok hadisi de aktarmamışlardır. Diğer bir dipnot ise: Kur'an nasıl hafızlar yani ilk hafız olanlar -sahabe- tarafından korunmuş ise, sünnet de aynen böyledir. Eğer bir yerde güvensizlik olursa, orada tamamen güvensizlik olur. Sahabe Kur'anı doğru aktarmış ama hadisleri aktaramamış gibi bir şey söylenemez. Çünkü Allah azze ve celle kerim kitabın da “O zikri biz indirdik, koruyacak olan da biziz” ayeti ile bunu açık açık söylemiştir. Burada zikrin Allah Resulüne verilen bütün her şey olduğu diğer ayetler de ve hadisler de açıklanmıştır.

3- Çirkin söze güzel bir açıklama yapacak kadar hilm sahibi biri değilim. Fakat, Allah azze ve celle Kur'an da sürekli yarattığı şeyleri işaret ederek “hiç akıl etmez misiniz?” “ siz hiç deveye bakmaz mısınız?” gibi örnekler vererek, yaratmanın nasıl kudret sahibi biri tarafından olacağını açıklamıştır. Bu haşa Allahın egoist bir yapısı olduğu için değil, aksine insanlara bunları örnek vererek yaratılış ve yaratıcı arasında ki bağı göstermiştir. Ki bunu yapması bizim eleştirimize tabii olamaz, zira bir insan dahi yaptığı ile övünürken koskoca alemleri yaratan Allah, kendi elleri ile yaptığını örnek vermesi doğal ve anormal olmayan bir şeydir. “Umulur ki akıl edersiniz.” ayeti ise bu iddiaları yöneltenlere gelsin.

Allaha emanet.

Spubs cause too much fitna. You deal with them once and they keep on coming back.

From the second a person calls an Ustadh an ignorant donkey you know these aren’t people to be taking from. More so when the head daee who has claimed to be the only one calling to Salafia in the uk for 20yrs still struggles to speak Arabic and read Quran from an open Mushaf you defo know these aren’t people with much hikmah.

Wanna get into jarh wa ta'deel you can go on for days with SP.

But. With all that being said they have produced a lot of khair, lots of Daroos etc and may Allah bless them for all the efforts they do.

Kisah : Aku Membenci Al Qur’an dan Al Qur’an pun Meninggalkan Diriku


Syaikh Muhammad Ya’qub berkata :

“Aku pernah duduk bersama seseorang yang termasuk dari kalangan konglomerat yang ternama. Kemudian ia bercerita kepada ku : “Wahai Syaikh, apakah engkau mengetahui bahwa dahulu aku pernah menghafal al-Quran Al-Karim seluruhnya. Hal itu karena dahulu orangtuaku selalu memaksaku untuk menghafalnya hingga akhirnya aku pun dapat menghafalkan nya. Namun, aku sebenarnya tidak mencintai al-Quran sedikitpun. La Haula wa La Quwata Ila Billah, justru yang aku rasakan al-Quran adalah kesedihan bagi hatiku.

Aku seringkali berangan – angan agar aku bisa mengendarai mobil, kemudian aku dapat tinggal di villa dan memiliki sebuah pabrik. Aku tidak menginginkan al-Quran, aku ingin menjadi kaya, aku ingin menjadi raja dan aku ingin…. aku ingin… aku ingin…”

Kemudian laki – laki itu melanjutkan ceritanya : “Pada suatu malam, aku bermimpi dan ku lihat dalam mimpiku sebuah hal yang aneh. Aku memegang mushaf dan mendekapnya ke dadaku dengan erat dan penuh rasa cinta, kemudian datanglah seorang laki laki dan beliau mengambil al-Quran dariku dengan kasar dan kuat.

Pada pagi harinya, aku tidak dapat mengingat al-Quran walaupun satu huruf sekalipun. Kemudian aku meneruskan pendidikan ku ke jenjang perguruan tinggi jurusan bisnis. Setelah itu semua, Allah membukakan bagiku dunia berupa harta dan benda yang berlimpah.

Demi Allah, Demi Allah, aku tidak perlu berdusta. Sungguh telah berlalu 10 tahun lamanya, sementara aku kini berusia 68 tahun, aku tidak dapat merasakan nikmatnya tidur, kecuali setelah badanku terasa lelah karena menangis dan meratap, menyesali diriku dengan apa yang telah aku lakukan terhadap al-Quran. Sekarang wahai Syaikh, aku tidak mampu menghafal al-Quran walaupun hanya satu ayat saja dan yang lebih parahnya lagi aku tidak mampu membaca walaupun hanya satu ayat. La Haula wa La Quwata Ilaa Billah.”

Sumber : Agar Anak Mudah Menghafal Al-Qur’an (hal 166-167, Hamdan Hamud Al-Hajiri. cet Darus Sunnah)

Diarsipkan : http://faisalchoir.blogspot.co.id/


Sekalipun hanya mampu membaca 1 ayat berulang tiap hari,
Sekalipun hanya mampu menghafal 1 ayat tiap hari,
Bukankah itu suatu anugerah yang luar biasa?

Tidak setiap orang Allah kehendaki untuk berinteraksi dengan Qur'an
Allah sibukkan ia dengan mencari kekayaan
Allah sibukkan ia dengan kemaksiatan
Allah sibukkan ia dengan mencari jabatan dan popularitas
Allah tanamkan ia rasa malas hingga sibuk dengan kesia-siaan
Bahkan sekedar membaca pun enggan, terlebih menghafal…

Mungkin kita masih bebal,
Sudah paham yang baik tapi tak bersegera beramal
Mungkin kita larut dengan ketidaktahuan,
Karena sedikitpun tak ingin mencari tahu untuk mengambil pelajaran

“Laa ilaa ha ilaa anta subhanaka innii kuntu minazzhalimin…”
Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim…Jember, 19 Rabi’ul Tsani 1437H
Rasyid Al Fauzan

katanya sih teknik menghapal Qur'an biasanya ada 2 cara:

1. menghapal langsung melalui membaca ayat pada mushaf berkali-kali.
2. menghapal melaui rajin mendengarkan murottal

and.. this is me😅
gatau kenapa dari jaman sekolah dasar pun ga pernah bisa ngehapal kalau liat dari tulisan arab yang ada di qur'an.
pasti selalu bingung karena liat tulisan arab yang “sebanyak itu”

ngehapal dari tulisan latin yang biasanya ada di juzz amma pun biasanya kurang berhasil.

apalagi ngehapal dari ngedenger murottal.. ga bakal bisa karena “secepat” itu bacaannya 😅

dari jaman bahari sampai sekarang tiap mau ngehapal pasti kudu salin ayat-ayat yang mau dihapal di selembar kertad atau buku.
tulis sendiri ayat surah yang mau dihapal pake bahasa latin,terus ngehapalinnya via ngebaca tulisan sendiri… dan hasilnya alhamdulillah tidak pernah gagal.
paling juga hapalannya hilang sendiri gara-gara lalai atau jarang muraja'ah 😂😂


ada yang sama kayak sy gaksih? 😂


pernah ngebayangin gimana coba kalo kemaren ikutan mondok di baitul qur'an program ngehapal sebulan.
harus berapa buku saya nyalin- ayat-ayat qur'an nya supaya bisa dihapalin😂😂😂

ribet yaaaah😂😂😂
tapi diasyikin aja😇😇😇 – View on Path.

Continue praying even when you don’t feel like it. Raise your hands up in du'a even when you feel you have no energy left, emotionally or spiritually!
Push yourself to open the mushaf even though you feel helpless, dejected, and broken.
For indeed, little drops of water make a mighty ocean. These small efforts will increase your good deeds in unimaginable ways. It’s these small efforts that will help remove the rust from your heart, erase your sins, and strengthen your fight against the shaitan! So, keep going.
—  Bilal Philip’s facebook status (7 January 2016)
KUPAS TUNTAS ILMU TAJWID DISERTAI LATIHAN PRAKTEK PENGUCAPAN (BAGIAN 1 DARI 3)

Disampaikan Oleh:
Al-Ustadz Abu Hamid Fauzy Isnaeni -hafidzahullah-

Audio Dauroh 10 Hari Akhir  Romadhon 1436 H Masjid Agung Daarussalaam Purbalingga | Rabu, 21 Romadhon 1436 H / 08 Juli 2015 sd 29 Romadhon 1436 H / 16 Juli 2015


————————–
Audio lengkapnya adalah 14 kali pertemuan. Namun untuk memudahkan download maka kami bagi dalam 3 kali postingan.

Pertemuan 1 58:09 (6,73 MB)
Link: bit.ly/1Gq6NnZ

▪ Definisi Ilmu Tajwid dan sejarah ringkas
▪ Manfaat & keutamaan belajar ilmu Tajwid
▪ Contoh kesalahan pengucapan ayat Al-Qur`an yang bisa merubah maknanya
▪ Proses turunnya wahyu Al-Qur`an
▪ Proses pengumpulan Al-Qur`an sampai menjadi mushaf utuh seperti sekarang

)* maaf pada awal audio ada suara anak-anak


Pertemuan 2 57:37 (6,67 MB)
Link: bit.ly/1MfZHuE

▪ Mengenal makhrojul huruf (tempat keluarnya huruf/ pelafalan lafadz huruf)
▪ 17 makhrojul huruf (jauf, halq, lisan, syafatain, khaisyum)


Pertemuan 3 54:14 (6,29 MB)
Link: bit.ly/1OcZmqd

▪ Mengenal sifat huruf arobiyyah (yang berpasangan/ada lawannya)
▪ Hams, aljahr, syiddah, rokhowah, isti'la, istifal, itbaq, infitah


Pertemuan 4 54:08 (6,27 MB)
Link: bit.ly/1Mg09ZJ

▪ Mengenal sifat huruf arobiyyah (yang tidak berpasangan/ tidak ada lawannya)
▪ Shafir, qalqalah, lin, inhiraf, Takrir, tafasyi, istithollah


Sumber:
http://bit.ly/1nK8HPn
•••••
#tajwid #aisar #fauzi #fauzy

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعـــــة توزيع الفـــــــوائد
قناتنا في برنامـــج [تيليجــــــرام]
للإشتراك : افتح الرابط واضغط على إشتراك👇

JOIN bit.ly/ForumBerbagiFaidah [FBF]
www.alfawaaid.net


Diposting ulang oleh
Admin Salafiyat Indonesia ~ASIA~

http://adminsalafiyat.blogspot.co.id
Channel Telegram
bit.ly/SalafiyatIndonesia

Gadis bermata kebiru-biruan.

Syahla, dalam bahasa arab berarti bermata kebiru-biruan.

Berlari-lari di tengah hamparan sawah, sambil menggenggam mushaf tua di tangan kanannya.

Ia terengah-engah, menghentikan langkahnya, berdiri di tengah hemparan sawah nan luas seraya menormalkan irama jantungnya yang berpacu terlalu cepat akibat berlari.

Matanya berbinar, memandang padi-padi yang menjulang lagi meruduk di sekelilingnya. Tak lupa Ia mengucap syukur seperti yang pernah diajarkan ibundanya.

Pipinya memerah, masih ada sisa-sisa kelelahan di wajahnya. Si gadis Syahla menutup matanya, merentangkan kedua tangannya yang masih erat menggenggam mushaf tuanya, membiarkan kelelahannya terbang terbawa angin. Ia tersenyum, Ia merasa angin sedang bernyanyi, dan kerudung panjangnya tak kuasa untuk tidak menari kesana-kemari.

Sesaat kemudian Ia tertunduk. Kedua tangannya tidak lagi  terentang menghalau angin. Ia duduk di atas tanah persawahan yang Ia pijak, seraya memeluk kedua lututnya.

Ada titik air jatuh di atas mushaf kecilnya. Kemudian jatuh lagi satu demi satu.

Sore itu cerah, namun mendung berkabut di wajah manis gadis bermata kebiru-biruan itu. Ya, Ia menangis, mengalirkan hujan kesedihan yang tak terbendung lagi.

*

Syahla melihat seorang gadis kecil berteriak manja kearah kakak laki-lakinya yang mengejarnya dengan ulat bulu di atas ranting yang dipegangnya. Kemudian di dekat mereka ada ayah bunda yang sesekali tersenyum melihat kedua anaknya yang sibuk berkejar-kejaran. “Keluarga kecil yang bahagia”, batin Syahla.

***

Syahla, melihat sang kakak mulai meninggalkan adiknya, sang kakak mulai berjalan menjauh, semakin lama semakin jauh dengan senyum sedih di wajahnya, tak bersuara namun terlihat jelas bibirnya mengucapkan selamat tinggal pada adiknya – si gadis kecil. Raut wajah si gadis kecil memandang bingung ke arah sang kakak, kemudian sang ayah si gadis kecil pun berdiri, mendekati gadis kecilnya, wajah sang ayahpun mengisyaratkan kesedihan yang masih tak dimengerti oleh putri kecilnya. Sang ayah mencium kening gadis kecilnya, tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik arah berjalan menjauh mengikuti langkah sang kakak.

Gadis kecil tampaknya agak sedikit mengerti akan kejadian ini, walau Ia juga masih agak bingung. Gadis kecil seakan punya firasat buruk, tanpa Ia sadari butir air matanya jatuh satu-satu. Hingga sang bunda menghampirinya, duduk berlutut, agar bisa memandang lekat putri kecilnya . Lama, kemudian sang bunda tersenyum tanpa bisa menyembunyikan kegetiran di wajahnya. Sang bunda merapihkan anak-anak rambut di wajah si gadis kecil yang berantakan karena tertiup angin. Si gadis kecil mulai terisak sedih, sang bunda pun berpesan kepada gadis kesayangannya sambil terus mengusap air mata gadisnya. Sambil tetap tersenyum sedih, Bunda berkata “sayang.. jadilah gadis yang kuat, yang tegar, yang tidak mengeluh walau apapun yang akan terjadi nanti. Taatlah pada Allah, dan jangan lupa untuk mendo’akan kakak, ayah dan bunda yah sayang”. Gadis kecil masih terus menangis, namun bunda hanya bisa tersenyum, bunda memeluk gadis kecilnya, mengecup kedua pipinya, kemudian bangkit berjalan menyusul sang kakak dan ayah. Sang gadis kecil kemudian ikut berlari mengejar kakak, ayah dan bundanya, namun mereka sudah jauh, jauh sekali, hampir tak terlihat lagi, seolah terhalang kabut hingga bayangan merekapun benar-benar hilang.

“jangan pergi.. jangan pergi.. kakak.. ayah.. bunda..”

“jangan pergi…”  tangan Syahla terus menggenggam kosong ke udara. Rupanya Ia tertidur akibat kelelahan berlari tadi, tak cukup lama memang. Di dalam tidurnya ia menangis memanggil-manggil orang-orang yang dikasihinya. Ya, dialah gadis kecil itu. Gadis ayu bermata kebiru-biruan yang delapan tahun silam, ditinggal meninggal oleh kakak dan orangtuanya saat berusia lima tahun, karena keganasan bencana alam yang siapapun tak mampu mencegahnya.

***

Syahla menutup mushaf kesayangannya. Ia menengadah, matanya yang kebiru-biruan menatap langit senja dan berdo’a, “yaa Rabbku yang Maha Agung, aku ingin mempelajari dan menghafalkan ayat-ayat suci-Mu. Ku ingin ia melekat di dalam hati, fikiran dan jiwaku. Wahai Rabb yang Maha Mulia, aku ingin ayah – bundaku, kelak memakai jubah kemuliaan yang telah Engkau janjikan sebagai hadiah ketaqwaanku, aamiin”.

Jejak-jejak air mata masih tertinggal di sudut matanya, namun tak menghalangi pandangan matanya yang kebiru-biruan untuk menyapu hamparan alam raya.

Syahla, gadis bermata kebiru-biruan.

Garis bibirnya tertarik melengkung, Ia tersenyum.


~ yunastrange

Dahsyatnya Manfaat Membaca Al-Qur’an setelah Subuh dan Maghrib

PANJIMAS.COM – Menurut hasil penelitian ternyata membaca Al-Qur’an sehabis Maghrib dan sesudah Subuh itu dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai 80 % , karena di sana ada pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari di samping itu ada tiga aktifitas sekaligus, membaca , melihat dan mendengar.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang kuat ingatan atau hafalannya. Di antaranya:
menyedikitkan makan,
membiasakan melaksanakan ibadah salat malam,
dan membaca Al-Qur’an sambil melihat kepada mushaf

Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Al-Qur’an.

Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan :
• Fisiologis yang sangat besar
• Penurunan depresi, kesedihan,
• Memperoleh ketenangan jiwa,
• Menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang- orang yang menjadi objek penelitiannya.

Penemuan sang dokter ahli jiwa ini tidak serampangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik.

Dari hasil uji cobanya ia berkesimpulan, bacaan Al-Qur’an berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan, Al-Qur’an terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mndengarkannya.

Mari kita mulai luangkan waktu beberapa menit dari 24 jam di hari kita. Semoga bermanfaat buat kita semua bersama keluarga kita. Semoga kita kelak menjadi penghuni Surga, Aamiin Yaa Rabb.
[AW]

http://panjimas.com/miracle/2014/12/24/dahsyatnya-manfaat-membaca-al-quran-setelah-subuh-dan-maghrib/

ORANG YANG MELIHAT MUSHAF TANPA MENGGERAKAN BIBIR, APAKAH DIBERI PAHALA?

Samahatusy Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz semoga Allah menjaganya, as-salamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, amma ba’du:

Sebagian orang mengambil mushaf dan menelaahnya tanpa menggerakkan kedua bibirnya. Apakah semacam ini dapat dikategorikan membaca al-Qur’an atau ia harus melafadzkan dan memperdengarkannya supaya berhak mendapatkan pahala membaca al-Qur’an?

Apakah seorang itu diberi pahala hanya dengan menelaah mushaf? Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah membalas anda kebaikan.

Wa’alaikumus salam warahmatullahi wa barakatuhu ….

Tidak mengapa menela’ah al-Qur’an tanpa membaca (qira’ah) untuk mentadabburi, merenungi, dan memahami maknanya. Namun ia tidak teranggap sebagai orang yang membaca al-Qur’an dan tidak mendapatkan keutamaan membaca (qira’ah) kecuali bila ia melafadzkannya meskipun orang yang ada disekitar tidak sampai mendengarnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi was salam:

اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم

“Bacalah al-Qur’an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya.” (HR. Muslim)

Yang diinginkan oleh beliau shallallahu ‘alaihi was salam “bagi pemiliknya” yaitu orang-orang yang mengamalkannya, sebagaimana dalam hadits-hadits yang lainnya. Dan beliau bersabda:

من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها

“Barang siapa membaca satu huruf dari al-Qur’an, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya.” (HR. at-Tirmidzi dan ad-Darimi dengan sanad yang shahih)

Dan tidak teranggap sebagai orang yang membaca al-Qur’an kecuali bila dengan melafadzkannya sebagaimana ditegaskan oleh para ‘ulama. Dan Allah jualah yang memberi taufik.

Alih bahasa : Syabab Forum Salafy

Sumber : http://www.binbaz.org.sa/node/2013

WhatsApp Salafy Indonesia || http://forumsalafy.net/?p=11856

Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Sayfalar

İrfan hep zafer olmuyor da
Cehalet galebe çaldırıyor
Gaza ateşi titriyor karanlıkta
Arifler pusmuş, cahiller saldırıyor

Gören gözler yorgun mu? uykuda
Amalar münhalde koşturuyor
Bir nur ki gözleri kısmakta
Bakan kaçıyor, duyan koşuyor

Karinin kitabı duvarda, askıda
Ümmi ise hokka divit tutuyor
Müslüman da tozlu Mushaf da
Neylesin sayfalar, birbirini okuyor