mt toby

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
✝️ Mt 6,6

Why?

I… I needed this… After I kept thinking of the True Pacifist Route of Undertale, knowing no matter what you can’t save Asriel, and he will turn into Flowey once you leave Mt Ebott… (Toby plz patch this game plz)

Set Post-paci AU, a couple months after Frisk saves Asriel and the rest of the monsters

Keep reading