mother day quotes

Trong bụng mẹ là phòng ở đắt tiền nhất mà đời này chúng ta sống, cũng là nơi chúng ta không bao giờ phải trả tiền thuê nhà. Trên đời này chỉ có mẹ là người bao dung toàn bộ khuyết điểm của chúng ta, cho dù chúng ta nghèo hèn hay phú quý, tấm lòng của mẹ vĩnh viễn sẽ như thuở ban đầu. Nếu như tin tưởng trên đời này có Phật, thì mẹ nhất định chính là Phật trong tim chúng ta. Hôm nay là ngày của mẹ, chỉ muốn cầu phúc, chúc mẹ mãi mãi mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

{Mạc Y Phi dịch}

Mom.

Words will never be enough, but they are all I have. You don’t always understand me. You don’t always know what to say to me.

But you try. You tried.

You were the person who taught me how to be kind when no one was looking. You were the person who sheltered me when there was a storm outside. You were the one who taught me how to love tea. You were the person I went to after I had a nightmare. You were the person who taught me how to love people right. You taught me that some people will never be happy and that they won’t be worth my time. You are the one who shares my love of the morning fog. You are the one who people say I look like the most. You are the one who is silently there even if I don’t ask for it.

You taught me how to fly, and you are the person who will be there to catch me if I fall.

—  N.C. // Happy Mother’s Day. Thank you mom.
3

schwab week // day four (favorite quote)➝  A CONJURING OF LIGHT

but all stories start somewhere, and that night, as rhy maresh walked through the streets of london, a new myth was taking shape.