moldavien

Nordeuropa & Baltikum

Danmark – Denmark
Estland
– Estonia
Finland
– Finland
Island
– Iceland
Lettland
– Latvia
Litauen
– Lithuania
Norge
– Norway
Sverige
– Sweden

Västeuropa

Belgien – Belgium
England
– England
Frankrike
– France
Irland
– Ireland
Liechtenstein
– Liechtenstein
Nederländerna
– The Netherlands
Nordirland
– Northern Ireland
Österrike
– Austria
Schweiz
– Switzerland
Skottland
– Scotland
Storbrittanien
– Great Britain
Tyskland
– Germany
Wales
– Wales

Sydeuropa

Andorra – Andorra
Italien
– Italy
Portugal
– Portugal
San Marino
– San Marino
Spanien
– Spain
Vatikanstaten
– Vatican City

Östeuropa och Balkan

Albanien – Albania
Bosnien och Hercegovina
– Bosnia and Herzegovina
Bulgarien
– Bulgaria
Grekland
– Greece
Kroatien
– Croatia
Makedonien
– Macedonia
Malta
– Malta
Moldavien
– Moldova
Montenegro
– Montenegro
Polen
– Poland
Rumänien
– Rumania
Ryssland
– Russia
San Marino
– San Marino
Serbien
– Serbia
Slovakien
– Slovakia
Slovenien
– Slovenia
Tjeckien
– Czech Republic
Turkiet
– Turkey
Ukraina
– Ukraine
Ungern – Hungary
Vitryssland
– Belarus

Hav (Seas)

Atlanten – Atlantic Ocean
Engelska kanalen
– English Channel
Medelhavet
– Mediterranean Sea
Nordsjön
– North Sea
Östersjön
– Baltic Sea

In Swedish, the names of countries don’t have articles like e.g. in French. They just stay solo. A lot of names are similar or even the same, but I put them on the list to have it complete. If I forgot anything or there’s a mistake, please let me know.

Eurovision 2017 song titles in Swedish

Albanien (Albania): Värld (World)
Armenien (Armenia): Flyg med mig (Fly With Me)
Australien (Australia): Kommer inte lätt (Don’t Come Easy)
Azerbajdzjan (Azerbaijan): Skelett (Skeletons)
Belgien (Belgium: Stadsljus (City Lights) (”stadens ljus” works better with the song’s lyrics)
Bulgarien (Bulgaria): Vacker röra (Beautiful Mess)
Cypern (Cyprus): Gravitation/Tyngdkraft (Gravity)
Danmark (Denmark): Var jag är (Where I Am)
Estland (Estonia): Verona
Finland: Koltrast (Blackbird) (the most common type of blackbird in Sweden)
Frankrike (France): Rekviem (Requiem)
Georgien (Georgia): Behåll tron (Keep the Faith)
Grekland (Greece): Detta är kärlek (This is love)
Island (Iceland): Papper (Paper) 
Irland (Ireland): Dör för att försöka (Dying To Try) (not a phrase we use)
Israel: Jag känner mig levande (I Feel Alive)
Italien (Italy): Västerländares/Västerlänningars Karma (Occidentali’s Karma)
Kroatien (Croatia): Min vän (My Friend)
Lettland (Latvia): Linje/Gräns (Line) (”drawing the line” translates into “att dra en gräns”; gräns means border)
Litauen (Lithuania): Regn av revolution, Revolutionens regn (Rain of Revolution)
Makedonien (Macedonia): Dansa ensam (Dance Alone)
Malta: Andlöst (Breathlessly)
Moldavien (Moldova): Hej, mamma! (Hey mamma!)
Montenegro: Rymden (Space)
Nederländerna (the Netherlands): Ljus och skuggor (Lights and Shadows)
Norge (Norway): Fatta tag i/Fånga ögonblicket (Grab the Moment)
Polen (Poland): Ficklampa (Flashlight)
Portugal: Älska för båda (Amar Pelos Dois)
Rumänien (Romania): Joddla det! (Yodel It!)
San Marino: Nattens själ/ande (The Spirit of the Night)
Schweiz (Switzerland): Apollon (Apollo)
Serbien (Serbia): I för djupt (In Too Deep)
Slovenien (Slovenia): På (min) väg (On My Way) 
Spanien (Spain): Gör det för din älskare (Do It For Your Lover)
Storbritannien (”Great Britain”; the United Kingdom): (jag) kommer aldrig att ge dig upp* (Never Give Up On You) (*I can’t make this sound good, I’ve been trying to come up with a translation of this for weeks. What I’ve written here translates into “I will never give you up”…)
Sverige (Sweden): Jag kan inte fortsätta (I Can’t Go On)
Tjeckien (Czechia): Min tur (My Turn)
Tyskland (Germany): Perfekt liv (Perfect Life)
Ukraina (Ukraine): Tid (Time)
Ungern (Hungary): Ursprung (Origo)
Vitryssland (Belarus): Mitt livs historia/Historien om mitt liv (Historyja Majho žyccia/Story of My Life)
Österrike (Austria): Springa på luft (Running on Air) (”springa i luften” means to get blown up so it sounds sort of awkward)