mladi smo

Tada smo bili mladi i naivni; Sve nam se činilo mogućim.
Zaljubili smo se.
Nismo ni znali šta je ljubav, ali nije nam bilo važno, jer smo imali jedno drugo i bili smo srećni.
—  Opraštam ti - Kevin Alan Miln