miracal

Miraculous Ladybug Timeline (COMPLETE) (FIXED MISTAKES)

Because a kids cartoon has taken over my life, and I love it.

 *some of the episodes positions on the timeline are based on speculation

BEWARE THE SPOILERS FROM NOW ON

This is how I think the chronogical order of episodes is:

And this is why I put every episode where it is (sorry that it turned into a 27 slides powerpoint)

Okay, that’s it! This is probably the logest meta post I have ever done! If someone finds some inaccurancies just tell me (but politely), I am open to correct mistakes and such! DO NOT point out mistakes anymore. I seriously know about all of them but I am too busy to correct them. Also a lot of people were so freaking rude about them, and I’m just…………….. really not happy having people screaming or insulting me in my inbox.

Also, I’ll tag my ladybug friends who may be interested @nubriema (27 slides PP I told u!) @zoetekohana @joyfulotaku

Miraç’ta Müslümanlara Neler Hediye Edilmiştir?

Gidilen yerden eli boş da dönülmezdi. Bu bakımdan Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de ümmetine şu hediyeler ile dönmüştür:

1- Beş vakit namaz. ALLAH’ın lütuf ve rahmeti olarak elli vakitken Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin niyazı ile beş vakte indirilmiştir. Fakat elli vakit sevabı verileceği müjdelenmiştir. Gerçekten namaz, mü’min, Müslüman kimsenin Mî’racı’dır. Namaz sayesinde mü’min rûhen yükselerek kendisini Yüce Yaratıcı’nın katında bulur. Namaz, her türlü kulluk görevini içine alan, kulu şirkten ve kötülüklerden kurtaran ve onu ALLAH Teâlâ katında yüce derecelere ulaştıran ilahî bir mülâkattır.

2- Cennete ilk giren Peygamber,Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, cennete ilk giren ümmet de, O’nun ümmeti olacaktır.

3- Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yani Âmenerresûlü….
Miraç gecesinde Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimize vasıtasız şekilde vahyolunan bu ayetler, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Hz. Ebû Mesud el-Bedri (Radiyallahu Anh)den rivayete göre Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
“Bakara sûresinin sonundaki iki ayet-i kerime’yi, kim geceleyin yatmadan önce okursa, ona mükâfat olarak yeter” buyurmuştur.1

4- Şirk hariç, bütün günahların affedileceği. Bilindiği üzere en büyük günah ALLAH’a ortak koşmaktır. Zatında ve sıfatlarında tek olan eşi, dengi ve benzeri bulunmayan ALLAH Teâlâ’ya eş koşanları, O, affetmiyeceğini, bunun dışında kalan günahları dilediği kimselerden bağışlayacağını Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir.2

5- Bir kişi iyilik işlerse, buna karşılık on sevap alacağı, iyiliğe niyet edip yapamadığı takdirde bile yine iyilik yapmış sayılacağı, kötülüğe niyet edip ancak yaparsa, bir kötülük yapmış sayılacağıdır.

dipnot
(1) Buhari, Mağazi:9, No:3786, 4/1472
(2) Nisa Sûresi:48, 116

Rabbim bu gece bağışlanan kulları arasına katsın bizleri, Halifemizi seçmemizi ve şeriatı her alanda uygulamamızı nasip etsin. Amin 

anonymous asked:

Harry's favorite hobby is annoying Malfoy now that they're flat mates in the auror training program. And he drives the boy absolutely batty and makes a point during breakfast to sing loudly off the radio at him, and he knows he should be embarrassed but Malfoy hates it and that's worth it. And he tells Harry to shut up, but he won't, and Malfoy finally kisses him to quiet him and he stops, realizing this is better than making him angry.

It must’ve been God’s fucked up plan to somehow put Draco in a flat with him. God’s own personal warrior or whatever the papers called him. Regardless, it was a living hell

He never realized just how much he wanted to either slam the other man into the wall or against the wall, it didn’t matter. He just knew that Potter was a fucking twat and he was going insane. 

Like, for instance, now, at 7 in the god damn morning when Draco had just stepped out of the shower after wanking miracously in only ten minutes to the image of Potter all sweaty and disheveled after training. Seriously, God hated him, because Potter was once again singing that off key horrendous song from their little kitchen, his voice reaching octaves that the song itself wasn’t even hitting. 

If he had the choice, he’d shove a sock down his throat. Or something else, whatever. 

Now, he was on his last nerve. This was getting absolutely fucking ridiculous. He was having a nice wank that involved a nice face and strong arms. He didn’t want to step out to this…this…demonic sonata being ripped from Potter’s throat.

Marching to the kitchen in nothing but his towel, he slammed a fist against the doorframe, glowering at the man who had the audacity to cook eggs shirtless. What the fuck.

“POTTER!” He practically shouted. “SHUT YOUR HORRID MOUTH UNLESS YOU WANT ME GOING DEAF BY YOUR HORRENDOUS VOICE.”

But of course, Potter simply blinked at him over his shoulder before shooting him a wicked grin and belting out the song louder. 

That did it. 

The pan teetered on the stove when Draco stomped over, grabbed him by the scruff at his neck and yanked him in for a kiss that involved a lot of lip biting because…well, maybe if his mouth hurt then he wouldn’t sing so much. 

Maybe if his lips got really swollen then he wouldn’t…maybe if his tongue……

Only when the smoke alarm went off and Harry had to let go of the blond he was practically holding up against the wall did Draco realize that oh. Oh, well. Well, This is much better than him singing. 

Peygamberimiz (sav) Kabe'nin yanında Mekkelilere Miracı anlattı.Onlar Peygamberimiz (sav)’den delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam da onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam haber verdiği gibi gördüler, ama iman nasip olmadı.

Ama yine de Peygamberimiz (sav)’den üst üste Miraç’a çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüs'e, Mescid-i Aksâ'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler,“Bir ayda gidilebilen bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir?” diye itiraz ettiler; ardından da Mescid-i Aksâ'yı görmüş olanlar, “Mescid-i Aksâ'yı bize anlatır mısın?” diye Peygamberimize (sav) soru yönelttiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle anlattı:

“Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytü'l-Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana, ‘Beytü'l-Makdis'in kaç kapısı var?’ diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytü'l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım.”

Bunun üzerine müşrikler:“Vallahi dos doğru tarif ettin.” dediler, ama yine de iman etmediler.

O esnada Hz. Ebû Bekir (ra) çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler. Hz. Ebû Bekir (ra), “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız şeksiz şüphesiz doğrudur.” diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir (ra) “Sıddîk, tereddütsüz inanan” unvanını aldı.

Rabbim gecemizi mirac eylesin.

 Bu gece bizlere gönderilen en güzel hediyenin hakkını verebilmeyi nasip eylesin.

Öyle kimseler vardır ki namaz kıldıklarında ruhları bir karış kadar dahi yükselemezken Rabbim bizleri namazla huzuruna kabul olanlardan eylesin.


“(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar.”
Ayeti Kerime'siyle şereflenmeyi her birimize nasip eylesin..

“Peygamberimiz Allah’ın katına gece çıkıp Mirac ettigini söylediğinde müşrikler inanmamıştı. Hz. Ebu Bekr (r.a.): "O söylüyorsa doğrudur,” dedi..“

“Bismillahirrahmannirrahim …
Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan, kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid- i Aksâ’ya götüren ALLAH, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.” — ( İsrâ Sûresi / 1 )

Tipsey Motorcycles

request; nope.

warnings; cursing, combat scenes.

pairing; Jason Todd x reader. 

summary; Jason and you are at a bar and there happens to be a lot of bikers in the area as smooth Todd strikes again. 


        In retrospect, maybe taking Jason out for a night in the town wasn’t the best idea. Sure, you loved spending time with him outside of the house and going on dates, but something about tonight just didn’t run you right. You shrugged it off after a few blocks, knowing you had someone by your side capable of kicking anyone’s ass. You wanted to have a positive outlook on tonight; Jason has not been free with his vigilanté business, and tonight was finally a night where you two could spend some time together. The two of you probably wouldn’t go out to a fancy restaurant, but you both found other methods rather than spending a couple hundred on fillet mignon. 

        “So, have you picked where we are going babe?” Jason inquired once at a stop light, looking back at you with a small smirk. Your hands were tightly pressed against his toned chest as a means to hold on, arms tightly locked onto him. As much as you enjoyed riding out in his motorcycle, you still had some fears about miracously falling off. 

        “I was just thinking a bar…?” You suggested, honestly unsure of where you two should go. 

        “Trying to get me drunk already?” He chuckled before turning his attention back to the light. He revved the motorcycle, a deep resonating sound that you learned to love. Jason made his way to a not crowded but not completely empty bar, a really nice joint. He pulled up, eyeing the line of motorcycles that was next to his. 

        “Biker week?” You suggested, shrugging your shoulders.

        “Or possibly a gang. I’ll investigate it further later,” Jason said cooly, not wanting the night to end so quickly. You took your helmet off, placing it on one of the seats as Jason followed in suit. He shook his head and fluffed his hair, almost like a dog shaking it’s body from being wet. A chuckle escaped your lips from his behavior. After all, it’s been a little bit of time since he’s finally been able to settle down and hang out with his partner. Jason leaned against his motorcycle with the same stupid smirk, his elbows resting on it and applying weight onto it. Normally he wouldn’t be so reckless with his vehicle, but tonight he wasn’t trying to be overprotective of every little scratch it would gain. His train of thoughts came to a halt as he felt his motorcycle tip the other way. Jason quickly stepped away, not thinking of grabbing his motorcycle before it fell. Instead of falling to the ground however, it instead clashed into another motorcycle. Then another. Then another. One after one, the line of motorcycles began to to crumble to the ground, most of the paint snd expensive equipment to modify and change them being partially damaged. It was almost in slow motion as you two watched the cookie crumbling. Jason was visibly flinching and hissing in pain every time one of the bikes crashed into the ground. It was a complete domino effect on at least twenty motorcycles that were now on the ground. 

        Jason was pale as you erupted into laughter. His attempts to be smooth ended in the crashing of motorbikes. You heard something akin to “"What the fuck?!” In the background along with many drunken slams of feet approaching the both of you. Jason knew he could take on the drunks, but they could possibly hurt you, even if you did know some fighting skills. Jason and you glanced each other’s, his eyes playfully cold from you laughing at his mishap. You both made a silent decision to stay and fight it out, hoping Dick was the cop on duty to be called about a bar fight. After all, these guys would just keep following the two of you if you tried to flee. They were drunk and pissed beyond relief. There was no escaping unless he called in Bruce for a little surprise. And you just knew Jason wouldn’t do that. 

        “Smooth, Jason,” You snickered, clenching your fists as the bikers surrounded you both. 

        “I try babe, I try,” He huffed, putting his fists up as someone charged towards him. You two were back to back, and you joined him in putting your fists up. 


i might be procrastinating with requests but i’m at the ocean right now and i couldn’t get this out of my head. it is bike week down here and there are so many motorcycles it’s crazy. also, i personally r e a l l y want to cause a domino effect by pushing motorcycles over and b o l t i n g, but sadly I would get my ass kicked. that doesn’t stop me from loving the idea tho,,, i hope you guys enjoyed this, it was really fun to write !!