miracal

Miraculous Ladybug Timeline (COMPLETE) (FIXED MISTAKES)

Because a kids cartoon has taken over my life, and I love it.

 *some of the episodes positions on the timeline are based on speculation

BEWARE THE SPOILERS FROM NOW ON

This is how I think the chronogical order of episodes is:

And this is why I put every episode where it is (sorry that it turned into a 27 slides powerpoint)

Okay, that’s it! This is probably the logest meta post I have ever done! If someone finds some inaccurancies just tell me (but politely), I am open to correct mistakes and such!

Also, I’ll tag my ladybug friends who may be interested @nubriema (27 slides PP I told u!) @zoetekohana @joyfulotaku

Miraç’ta Müslümanlara Neler Hediye Edilmiştir?

Gidilen yerden eli boş da dönülmezdi. Bu bakımdan Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de ümmetine şu hediyeler ile dönmüştür:

1- Beş vakit namaz. ALLAH’ın lütuf ve rahmeti olarak elli vakitken Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin niyazı ile beş vakte indirilmiştir. Fakat elli vakit sevabı verileceği müjdelenmiştir. Gerçekten namaz, mü’min, Müslüman kimsenin Mî’racı’dır. Namaz sayesinde mü’min rûhen yükselerek kendisini Yüce Yaratıcı’nın katında bulur. Namaz, her türlü kulluk görevini içine alan, kulu şirkten ve kötülüklerden kurtaran ve onu ALLAH Teâlâ katında yüce derecelere ulaştıran ilahî bir mülâkattır.

2- Cennete ilk giren Peygamber,Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, cennete ilk giren ümmet de, O’nun ümmeti olacaktır.

3- Bakara Sûresi’nin son iki âyeti yani Âmenerresûlü….
Miraç gecesinde Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimize vasıtasız şekilde vahyolunan bu ayetler, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Hz. Ebû Mesud el-Bedri (Radiyallahu Anh)den rivayete göre Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
“Bakara sûresinin sonundaki iki ayet-i kerime’yi, kim geceleyin yatmadan önce okursa, ona mükâfat olarak yeter” buyurmuştur.1

4- Şirk hariç, bütün günahların affedileceği. Bilindiği üzere en büyük günah ALLAH’a ortak koşmaktır. Zatında ve sıfatlarında tek olan eşi, dengi ve benzeri bulunmayan ALLAH Teâlâ’ya eş koşanları, O, affetmiyeceğini, bunun dışında kalan günahları dilediği kimselerden bağışlayacağını Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir.2

5- Bir kişi iyilik işlerse, buna karşılık on sevap alacağı, iyiliğe niyet edip yapamadığı takdirde bile yine iyilik yapmış sayılacağı, kötülüğe niyet edip ancak yaparsa, bir kötülük yapmış sayılacağıdır.

dipnot
(1) Buhari, Mağazi:9, No:3786, 4/1472
(2) Nisa Sûresi:48, 116

Rabbim bu gece bağışlanan kulları arasına katsın bizleri, Halifemizi seçmemizi ve şeriatı her alanda uygulamamızı nasip etsin. Amin 

Rabbim gecemizi mirac eylesin.

 Bu gece bizlere gönderilen en güzel hediyenin hakkını verebilmeyi nasip eylesin.

Öyle kimseler vardır ki namaz kıldıklarında ruhları bir karış kadar dahi yükselemezken Rabbim bizleri namazla huzuruna kabul olanlardan eylesin.


“(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar.”
Ayeti Kerime'siyle şereflenmeyi her birimize nasip eylesin..

Şöyle diyorlar; ‘Mirac aklın bittiği, imanın başladığı yerdir.’ Bu lafa kızıyorum ^_^ Ben Burak'ın kanadının, rüzgârdaki süzülüşünü hissediyorum be.. ^_^ Yüzümde sanki o rüzgâr.. Tüm aklımla, kalbimle be ❤ Miracımız mübarek olsun güzel kardeşlerim..❤ O söylüyorsa DOĞRUDUR ﷺ
—  glysunflower

Evet Bu Gece Mübarek Mirac Kandili
Bu Konuda Bir Hasbihal Etmeyi Arzu Ettim Sizlerle..

Ve Derunumda İlk Şu Soru Belirdi..

Miracın Bana Bakan Tarafı Neydi
Mirac Olayı Bana Ne Anlatıyordu

Bilirsiniz Kuran-ı Hakimde Kıssalar Anlatılır Misal .. Yunus Asm'ın Kıssası ..!
Öylesinemidir Bu Tabiiki Hayır Zaman Ihtiyarlandıkça Kuran Gençleşir Ve Hala Ayet Ayet Kalbimize Indiriliyor
Mesajlar Veriyor..

Asrın İmamı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Ruhuna Binler Rahmet
Bu Kıssaları Risale i Nurda Öyle Güzel Enfüsümüze Çevirmişki FESUBHANALLAH
Dedirttiriyor..!

Aynen Öylede Cenab-ı Hak Canibinden
Bakılırsa Zaman Ve Mekan Kavramı Sadece Alem-i Şehadetteki Bizlere Hastır..

Yani Her Sey Bir Kanunla Vuku Bulur
Dünyayı Döndüren Kanun Ne ise
Arabanın Tekerini
Camaşır Makinesini Döndürende Aynı Kanundur ..

O halde Mirac Hadisesi Binlerce Hikmeti İle Şu An Vuku Buluyor
Zaman ve Mekan Kavramından Sıyrılan Kalbin Ve Ruhun Derece-i Hayatına Çıkan Her Mümin Bu Hadiseye Şimdi Bile Mazhar Olabiliyor ..
Yeterki Maddede Takılı Kalmasın Mana Alemlerinde Teyeran Edebilsin..!

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sav.
Hem Ruhen Hem Cismen Mescidi Aksadan
Başlayarak Zerreden Süreyyaya Her Şeyin Hakikatini Görmüş ..!

Ayeti Kerimelerde …


(Muhammed Mustafâ’nın) gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. (Ey inkârcılar!) O’nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?” (en-Necm, 11-12)

“And olsun ki (Muhammed Mustafâ), onu (Cebrâîl’i) Sidretü’l-Müntehâ’da bir defâ daha gördü.”(en-Necm, 13-14)

“Orada Me’vâ cenneti vardır. O Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.” (en-Necm, 15-16)

“(Muhammed Mustafâ’nın) gözü, oradan ne kaydı, ne de sınırı aştı. And olsun O, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını (da) gördü.” (en-Necm, 17-)

Diyordu ..

Yüreğimdeki Ses Şimdi Neden Kapıyı Aralık Bıraktım Dediğinide Daha iyi Anlıyordu..

Her Mümin Dilerse Mertebe Mertebe Miracı Yaşayabilirdi..

Bizim Marifetullah Dairesinde Öğrendiğimiz Her Şey Mirac Hükmündeydi..

Aklın Miracı Öğrendikce Olan..
Kalbin Miracı Ise Muhlas Amel.Ileydi..

Bir Lale ye Mana-i Harfiyle Bakabilmek Bile
Miraca Ait Bir Basamaktı ..

Vesselam

Bilmem Ifade Edebildim mi..
Sürçü Lisan Etmiş Isem Rabbimin Affına Sığınıyorum ..

Siz Kardeşlerimi Mirac Hadisesini Idrak İçin Sözlerde 31.Söz'e Havale Ediyorum .

Miracı Derunumuzda Hissedip Idrak Edebilmemiz Duasıyla..

Mirac Kandilinizi Tebrik Ediyorum..


Selam Ve Dua Ile

Melâl..

Peygamberimiz (sav) Kabe'nin yanında Mekkelilere Miracı anlattı.Onlar Peygamberimiz (sav)’den delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam da onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam haber verdiği gibi gördüler, ama iman nasip olmadı.

Ama yine de Peygamberimiz (sav)’den üst üste Miraç’a çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Kudüs'e, Mescid-i Aksâ'ya uğradığını anlatınca Kureyşliler,“Bir ayda gidilebilen bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir?” diye itiraz ettiler; ardından da Mescid-i Aksâ'yı görmüş olanlar, “Mescid-i Aksâ'yı bize anlatır mısın?” diye Peygamberimize (sav) soru yönelttiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle anlattı:

“Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytü'l-Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana, ‘Beytü'l-Makdis'in kaç kapısı var?’ diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytü'l-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım.”

Bunun üzerine müşrikler:“Vallahi dos doğru tarif ettin.” dediler, ama yine de iman etmediler.

O esnada Hz. Ebû Bekir (ra) çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler. Hz. Ebû Bekir (ra), “Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız şeksiz şüphesiz doğrudur.” diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir (ra) “Sıddîk, tereddütsüz inanan” unvanını aldı.

anonymous asked:

A young kit is suddenly is born early and suddenly when his mother is stuck in a ditch. Miracously, he is the only one who survives, and is called Ditchkit. Later in life, he rescues a kit out of rapid water, and is dubbed the name Ditchcourse. A couple moons later, he befriends a clumsy kittypet called Tumbler.

Lovely