minnapalmqvist

5

>>> MY BODY IS NOT YOURS TO JUDGE <<<
T-shirts out June 8th
___________________________________________________
Ebba “Babe Ebba” Nilsson is a body activist and teacher student.


Ebba says:
With my body, I can express happiness, hope, anger, sexuality, self confidence, self esteem, strength. With my body, I can run, jump, laugh, dance, sing, cry. I do what I want with my body. My body is not yours to judge.
____________________________________________________
Ebba “Babe Ebba” Nilsson är kroppsaktivist och lärarstuderande. 


Ebba säger:
Med min kropp kan jag uttrycka glädje, hopp, ilska, sexualitet, självförtroende, självkänsla, styrka. Med min kropp kan jag springa, hoppa, skratta, dansa, sjunga, gråta. Med min kropp gör jag vad jag vill. Min kropp är inte din att döma.

3

>>>MY BODY IS NOT YOURS TO JUDGE<<<
T-shirts out June 8th
—————————
In this campaign we invited kick ass women and non-binaries to come as they are and do what they want in our photo booth. They all talk about, work with or fight for our rights to our own bodies in various ways.
—————————–

We have reached the very last post in this campaign series.
We here by give you Kakan Hermansson.
Artist, TV- and radio profile, blogger, skin care maniac, DJ and author. Her debut book “Hela Kakan” comes out on Forum Förlag autumn 2017.
—————————–

Kakan says:
“I am fat, and have always been. This meant I early on needed to find a way to relate to that, in a way that had nothing to do with the norm. I like identifying as Fat; especially in combination with other descriptions of me, such as Smart and Beautiful. You see, it is a must, both for myself, and for other fat women and non-binaries.”
—————————–

Kakan säger:
“Jag är tjock, och har alltid varit, och jag var tidigt tvungen att hitta ett förhållningssätt till det, som inte hade med normen att göra. Jag gillar att identifiera mig med Tjock, speciallt i samband med mina andra beskrivningar som Smart och Vacker. Det är liksom ett måste, både för mig själv och för andra tjocka kvinnor och ickebinära.”

4

>>>MY BODY IS NOT YOURS TO JUDGE<<<

T-shirts out June 8th
—————————
In this campaign we invited kick ass women and non-binaries to come as they are and do what they want in our photo booth. They all talk about, work with or fight for our rights to our own bodies in various ways.
——————————
Meet Anastasia Michaelsdotter​; Trans activist, model and magazine editor for The New Issue​

——————————-

Anastasia Says:
Our society and the media always tell me that just because I have a dick, I will never become a „real woman“.
Society tells me : „It doesn‘t matter  how many surgeries you have or how much hormones you eat - because to us and to the media, people like you are to be talked to as a freak and a shemale. To us, your body is disgusting, problematic and weird. What are you REALLY?“
Society and the media try to kill people like me. But I refuse to die. I refuse to let other transgender people die.
———————————

Anastasia säger:
Vårt samhälle och media talar alltid om för mig att bara för jag har kuk kommer jag aldrig bli en „riktig kvinna“.
Samhället talar om för mig att „Det spelar ingen roll lilla du hur många operationer du gör eller hur mycket hormoner du käkar - för enligt oss och media ska sådana som du tilltalas som ett freak och som shemale. Enligt oss är din kropp äcklig, problematisk och konstig. Vad är du EGENTLIGEN?“.
Samhället och media försöker mörda sådana som mig. Men jag vägrar dö, och jag vägrar låta andra transpersoner dö.

4

>>>MY BODY IS NOT YOURS TO JUDGE<<<
T-shirts out June 8th
—————————
In this campaign we invited kick ass women and non-binaries to come as they are and do what they want in our photo booth. They all talk about, work with or fight for our rights to our own bodies in various ways.
————————-
Meet Nim Sundström​, director and model

This is what Nim says:
“Our tool, and nobody else‘s
It is praised and condemned.
It is involuntarily sexualized.
It is taken advantage of and used for commersial purposes, but is censored when shown in contexts not meant to please men.
It is constantly told how too look. Where the skin folds are allowed and not allowed to be.
The female body has through all times been used as a tool against us. But it is our tool.
Our tool to stand tall, to march forward. Forward for an equal society where women are free from the shackles of society.”
—————–
Nim säger:
“Vårt verktyg och ingen annans
Den hyllas och fördöms.
Den sexualiseras ofrivilligt.
Den utnyttjas och används i kommersiella syften men censureras när den visas i sammanhang som inte är till för att behaga män.
Den blir tillsagt hur den ska se ut. Var veckan ska finnas och var dom inte ska finnas.
Den kvinnliga kroppen har genom alla tider används som ett verktyg emot oss.
Men det är vårt verktyg.
Vårt verktyg för att stå stolta, för att marschera framåt. Framåt mot ett jämställt samhälle där kvinnor är fria från samhällets bojor.”