mine: tlbd

September TBR Days start tomorrow!

This month I decided to read mostly books from my Kindle, because I keep getting new ones, but I don’t actually read them. So let’s see how many I will be able to read in September!

I’m going to start with The Light Princess and Other Stories to Die For, edited by M.C. Frank.

I’m also starting the LBD rewatch and The Secret Diary of Lizzie Bennet readalong with @litlereddoll. I’m pretty excited about that!

(By the way, @litlereddoll is M.C. Frank - how cool is that? :D)

youtube

JANE IS THE CUTEST BEING IN THE ENTIRE UNIVERSE AND I CANOT GET OVER HER

Okay but a part of me would kill for a novelisation of Gigi’s story from The Lizzie Bennet Diaries. From possibly the aftermath of George (Dickham), to beyond the series - covering her own recovery, but also providing insight into Darcy’s side of the story. Like I would love to see Darcy’s reaction to the videos - but imagine Gigi’s! Remember her investment in the Lizzie/Charlotte fight. And then once she’s found out what’s going on with her bro - we could read all her gossip sessions with Fitz. Idk I just think it’d be great and totally fits the MO of having a female protag that they’ve got going

So in November I watch The Lizzie Bennet Diaries… and became obsessed and my blog was full of LBD reblogs.

In March I watch Nothing Much To Do and Lovely Little Losers… and became obsessed and my blog was full of NMTD and LoLiLo reblog.

Alas the time has come that I have discovered and fully watched and am now obsessed with Green Gables Fables… and prepare for SO much GGF reblogs on your dash people.


ZERO REGRETS.

My history teacher played a bit of Pride and Prejudice on Thursday so yesterday I was feeling very Austen-y so I decided to watch all Austen adaptations for the hundredth time, however after watching P&P I kind of HAD to re-watch The Lizzie Bennet Diaries and guys? WHY DID I EVER FORGET HOW MUCH I LOVE IT??

Chỉ lần này nữa thôi, lần cuối em chúc mừng sinh nhật chị, một câu “Sinh nhật vui vẻ!” cuối cùng, có những chuyện cần đối mặt vẫn phải đổi mặt, cho dù có che lấp đến đâu, lừa dối đến đâu vẫn chẳng thể lừa được bản thân mình. Nếu như dù thế nào cũng trốn không thoát, trốn không được.. vậy vì cái gì phải tiếp tục trốn?
Bản nhạc cho dù có hay hơn nữa, có êm tai hơn nữa, nhưng bị lạc đi một nốt thì vẫn vĩnh viễn là bản nhạc lạc nhịp, vẫn cần phải bỏ đi.. Quá khứ có vui vẻ hơn nữa, mộng có tươi đẹp đến đâu tất cả đều phải tỉnh lại…
Nếu nói không còn đau chắc chắc là nói dối, nhưng không thể vì thế mà cứ chìm đắm mãi trong quá khứ đó, chỉ là lừa mình dối người thôi…trả giá cũng đã trả, hối hận? liệu còn có ích gì, tất cả sớm không thể trở lại như lúc bắt đầu được nữa, người ấy vẫn vĩnh viễn không thể trở về..không thể trở về..
Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn, không có mất mát nào là tuyệt đối.. Vì chúng ta là những người còn sống, nên cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vẫn phải bước tiếp vì tất cả…
2 năm..không dài cũng không ngắn có lẽ đã quá đủ, thời gian qua vì một chuyện quá khứ đã lạc đi quá nhiều thứ, lạc mất đi điều gì đó? lạc đi một phần tâm hồn. Quá khứ không cần nhớ kĩ như thế, có chuyện đã qua không cần tự trách nhiều như vậy, không cần tự mình dằn vặt mình, không cần luôn tâm tâm niệm niệm quá nhiều.
Vết thương rồi sẽ lành, sẹo rồi cũng theo thời gian phai nhạt, không cần quá chấp nhất, không cần quá cưỡng cầu, mọi thứ rồi sẽ theo thời gian chậm rãi thoát đi một khắc cũng không dừng lại…
Happy Birthday My Sister!!

By stsilent | Bách Hoa Tâm