michael sarin

youtube

Ticket to Ride w/Thomas Chapin Trio - Tondela Arts Fair, Portugal 1995 (by AkashaInc)

이렇게 펑키하고 그루브한 Ticket to Ride도 없을듯, Thomas Chapin forever!!!