mengpaneel

Fase, een tijds-issue??

Er wordt wel eens gezegd dat fase hetzelfde is als tijd. Dat is niet waar! Natuurlijk is het zo dat als je heel erg precies in tijd verschuift, je op een bepaald moment de onderkant van de sinus van één frequentie gelijk krijgt met de originele plek van
de bovenkant van de sinus. Maar hoe zit het dan met al die andere frequenties?
Op het moment dat je  de fase-switch op je mengpaneel indrukt word over het
hele frequentie spectrum de sinus omgedraaid.

Keep reading