meic-stevens

Reverberation #155
 • Reverberation #155
 • Reverberation
 • Reverberation Radio
Play

Reverberation #155
download
1. Pisces - Dear One
2. Steel Mill - Har Fleur
3. The Edgar Broughton Band - Evening Over Rooftops
4. Richard Twice - If I Knew You Were the One
5. Meic Stevens - Left Over Time
6. Lloyd Cheechoo - James Bay
7. Roger Rodier - Am I Supposed To Let It By Again (Above The Covers)
8. Elyse - Houses
9. Rockin’ Horse - Yes It Is
10. Emily Bindiger - My Mother’s House

Meic Stevens

Canwr a chyfansoddwr o Gymru yw Meic Mortimer Stevens. Fe gafodd ei eni yn Louis Michael James ar y 13 o Fawrth, 1942. Fe dyfodd i fyny yn Solva yn Sir Benfro, De Cymru ac mae ef wedi bod yn rhan annatod o’r sîn gerddoriaeth Cymraeg ers dechrau’r 60au.  Heb os nac oni bai mae Meic Stevens (sydd yn aml iawn yn cael ei gyfeirio ato fel ‘y Bob Dylan Cymraeg’) wedi bod yn ffigwr amlwg iawn ym myd cerddoriaeth Cymraeg gyfoes ers y 70au. Fe helpodd ef i arloesi y celfyddyd o recordio mewn stiwdio yng Nghymru. Mae ganddo nifer helaeth o ganeuon i’w enw, ac wedi ac yn eu perfformio nhw yn ei ffordd unigryw ef ei hun dros gyfnod o bedwar degawd.

Meic Mortimer Stevens is a Welsh singer and songwriter. Born Louis Michael James on the 13th of March, 1942, he grew up in Solva in Sir Benfro (Pembrokeshire) in South Wales. He was been an integral part of the Welsh music scene since the beginning of the 60s. He has been, without doubt, the major figure of Welsh popular music since the 1970s and helped to pioneer the art of studio recording in Wales. He has composed a wealth of songs, and performed them in his own inspired but erratic fashion for four decades, and is still going strong. He is often referred to as “the Welsh Bob Dylan”.

Mae Meic yn cyfansoddi rhan fwyaf o’i ganeuon ef. Mae’n gitarydd galluog a thalentog ac yn gallu perfformio fel unawdydd ac gyda’i fand yn wych. Roedd e’n arfer bod yn aelod o’r grwp ‘Y Bara Menyn’ gyda Geraint Jarman a Heather Jones, yn ogystal a canu gyda’r band The Cadillacs. Mae nifer wedi cymharu Meic Stevens gyda cerddorion megis Syd Barrett ac mae gan ganeuon Meic deimlad sycedelig, cyfriniol iddynt. Fel arfer, mae’n canu yn y Gymraeg. Er nad yw’n enwog iawn tu allan i Gymru, mae o bellach yn dipyn o arwr yng Nghymru. Fe gafodd ei ddarganfod gan y DJ Jimmy Savile, a welodd ef yn perfformio mewn clwb gwerin ym Manceinion yn 1965. Fe wnaeth hyn arwain at Meic yn recordio ei sengl cyntaf gyda John Paul Jones (yn ddiweddarach o Led Zeppelin) ar gyfer Decca Records yr un flwyddyn. Ond fe werthodd y sengl yn wael iawn. Fe ddychwelodd Meic i Gymru ac fe roddodd gymorth i Sain gyda’u recordiau cynnar. Fe recordiodd ef ar gyfer y label Cymraeg ‘Dryw’ yn ogystal ag eraill. Mae’r caneuon yma i gyd ar gael ar y set CD ‘Disgwyl Rhywbeth Gwell i Ddod’.

Meic composes most of the lyrics and music on his albums. He is a gifted guitarist, and can perform as a soloist as brilliantly as with his band. He was a member of a group called Y Bara Menyn (Bread And Butter) with Geraint Jarman and Heather Jones, and also sang with a backing band called The Cadillacs. He has been compared favourably with musicians like Syd Barrett. Stevens’s songs have a mystical, faintly psychedelic flavour, and are mostly sung in his native Welsh language. Still largely unknown outside Wales (where he is now a national hero), he was discovered by DJ Jimmy Savile, who saw him performing in a Manchester folk club in 1965. This led to Stevens recording his first single with arranger John Paul Jones (later of Led Zeppelin) - for Decca Records that same year, though it sold very badly. He returned to work in Wales and helped Sain with the early recordings. He recorded for Welsh label ‘Dryw’ and others, and now all these early tracks are available on the acclaimed triple-CD set “Disgwyl rhywbeth gwell i ddod”.

Yn 1967 fe gafodd ef chwalfa ar ei nerfau ac fe ddychwelyodd i’w bentref Solva yn Sir Benfro i ddod at ei hun, ac yno fe ddechreuodd ysgrifennu caneuon yn Gymraeg mewn ymgais cydunol i greu cerddoriaeth bop unigryw cenedlaethol. Rhwng 1967 a 1969 fe recordiodd ef gyfres o EPs yn yr iaith Gymraeg – Mike Stevens, Rhif 2, Mwg  Y Brawd Houdini, Meic Stevens, Diolch Yn Fawr, Byw Yn Y Wlad. Fe gafodd rhain eu gwneud ar gyfer label lleol fel Sain ac Wren. Pan ddechreuodd Recordiau Sain yn 1969 fe gynhyrchodd Meic Stevens eu EP cyntaf un – Dwr ynghyd a Huw Jones. Fe aeth Meic i Lundain i gynhyrchu EP arall i Huw, a oedd yn cynnwys ‘Paid Digalonni’ – can a gafodd ei ysgrifennu ar gyfer Dafydd Iwan tra’r oedd ef yn y carchar.

In 1967 he suffered a nervous breakdown and retreated to his home village of Solva (in Pembrokeshire) to recuperate, and started to write songs in Welsh in a concerted effort to create a distinctive national pop music. From 1967-69 he recorded a series of now rare Welsh-language picture sleeve EPs (Mike Stevens, Rhif 2 (Number 2), Mwg (Smoke), Y Brawd Houdini (The Great Houdini), Meic Stevens, Diolch Yn Fawr (Many Thanks), Byw Yn Y Wlad (Living In The Country)). These were made for local labels like Sain and Wren. When Sain Recordings was formed in 1969, Meic produced their first ever EP - Dwr by one of the label’s founders, Huw Jones. Meic also went to London to produce another EP for Huw, which included Paid Digalonni (Don’t Despair), a song written for Dafydd Iwan while the latter was in Cardiff prison.

Heddiw, mae dylanwad Meic Stevens dal i’w glywed ymhlith grwpiau o Gymru megis Super Furry Animals a Gorky’s Zygotic Mynci. Mae e dal yn perfformio yn aml led led Cymru a Lloegr mewn sawl gwyl ac Eisteddfod, mewn tafarndai a theatrau ac yn y blaen. Mae o hefyd yn perfformio, ar adegau, yn Ffrainc – yn enwedig yn Llydaw ble mae o’n boblogaidd iawn. Drwy ei ei berfformiadau byw, ei recordiau, ac ei gyfansoddiadau, mae Meic Stevens wedi ysbrydoli miloedd o bobl, yn cynnwys cantorion a chyfansoddwyr. Am gyfnod bu'n byw yn Llydaw, ac yn cael ei ddylanwadu gan gerddoriaeth, ffordd o fyw, bwyd a gwiny wlad.

Today Stevens’ psych-folk influence can be heard in contemporary Welsh groups such as Super Furry Animals and Gorky’s Zygotic Mynci. He can also be seen performing regularly throughout Wales and England at major festivals, eisteddfodau, pubs, theatres etc. He performs periodically in France, mainly Brittany where he is very popular. Through his live performances, his recordings, and his compositions, Meic Stevens has inspired thousands of people, and inspired countless other singers and composers. Over the years he’s recorded many albums, most notably on Sain and its sister label Crai. For a time he lived in Britanny, influenced by the lifestyle, music, food and wine of the region.

Discograffi / Discography:

 • Outlander (1970, Warner Bros)
 • Gwymon (Wren, 1972) [PRYNWCH/BUY]
 • Gog (1977, Sain 1065M)
 • Caneuon Cynnar (1979, Tic Toc TTL001)
 • Nos Du, Nos Da (1982, Sain 82)
 • Gitar yn y Twll dan Star (Sain, 1983)
 • Lapis Lazuli (Sain, 1985 Sain 1312M)
 • Bywyd Ac Angau/Life And Death (Fflach, 1989)
 • Ware’n Noeth - Bibopalwla’r Delyn Aur (1991, Sain SCD 4088) [PRYNWCH/BUY] 
 • Er Cof Am Blant Y Cwm (1993, Crai CD036) [PRYNWCH/BUY]
 • Y Baledi - Dim Ond Cysgodion (1992, Sain SCD 2001) [PRYNWCH/BUY]
 • Voodoo Blues
 • Yn Fyw (1995, Sain)
 • Ghost Town (1997, Tenth Planet TP028)
 • Mihangel (1998, Crai CD059) [PRYNWCH/BUY]
 • Ysbryd Solva (2002, Sain SCD 2364) [PRYNWCH/BUY]
 • September 1965: The Tony Pike Session (2002, Tenth Planet TP056)
 • Disgwyl Rhywbeth Gwell I Ddod (2002 Sain SCD 2345) [PRYNWCH/BUY]
 • Outlander (2003, Rhino Handmade RHM2 7839 re-release)
 • Meic a'r Gerddorfa (2005, Sain SCD 2499) [PRYNWCH/BUY]
 • Rain In The Leaves: The EPs vol. 1 (2006, Sunbeam SBRCD5021) [PRYNWCH/BUY] 
 • Sackcloth & Ashes: The EPs vol. 2 (2007, Sunbeam SBRCD5033) [PRYNWCH/BUY]  
 • Icarws (2007, Sain 2516) [PRYNWCH/BUY] 
 • An Evening With Meic Stevens: Recorded Live In London (2007, Sunbeam SBRCD5039) [PRYNWCH/BUY] 
 • Gwymon (2008, Sunbeam SBRCD5046) [PRYNWCH/BUY] 
 • Love Songs (2010) [PRYNWCH/BUY] 

Cliciwch i wrando ar gerddoriaeth Meic Stevens ar y blog.
Click to listen to Meic Stevens’s music on the blog.

Cliciwch i weld lluniau o Meic Stevens are y blog.
Click to see images of Meic Stevens on the blog.


——————————–

MY SPACE  | LAST FM

  Meic Stevens: “Y Brawd Houdini”

  My favorite song, possibly still my favorite song, was a song by a gentleman called Meic Stevens. It’s a song in the Welsh language. It came out the year I was born, and it stayed with me throughout my childhood. It’s very melodic, and I suppose it’s one of the catchiest songs ever written, which is great when you’re five. You can dance to it, which is also great when you’re five and full of energy. Meic Stevens was a bit of a rebel character, so it’s a kind of a drinking song. It’s about drinking in a coal mine, which I wouldn’t recommend. It’s a great three-minute pop song.

  I still have the 7”, and it still has my sister’s name written on it, so it must have been my sister’s record. I was introduced to a lot of music by my older brother and sister. We grew up in a Welsh-speaking town, so we used to have Welsh-language radio, and that song would be on the radio all the time.

  My parents used to take us to some folk festivals and things to see people like Alan Stivell, the guy who popularized the electric harp, and all kinds of interesting characters. It was quite inspiring. I got to see a lot of bands playing when I was about five years old.

  —  Gruff Rhys, on his favorite music at age 5 (from Pitchfork’s 5-10-15-20)
  youtube

  Artist: Meic Stevens
  Album: Outlander
  Song: Yorric 
  Year: 1970

  Reverberation #58
  • Reverberation #58
  • Reverberation
  • Reverberation Radio
  Play

  Reverberation #58
  subscribe
  1. Keith - Mr. Hyde
  2. Meic Stevens - Dim Ond Heddiw Ddoe Ae Fory
  3. Edgar Summertyme - I Would Do Anything
  4. William C. Beeley - You Ain’t Goin’ Nowhere
  5. Ted Lucas - I’ll Find A Way To Carry It All
  6. Woo - The Western
  7. Sonny Bono - Laugh At Me
  8. The Beau Brummels - You Tell Me Why
  9. Nick Garrie - The Nightmare Of J.B. Stanislas
  10. Jimmy Campbell - In My Room

  youtube

  Y Peintiwr Coch - Meic Stevens

  youtube

  Meic Stevens - Y Brawd Houdini (1969)

  For the win!

  youtube

  “The Welsh Dylan”

  youtube

  Bobby Sands - Meic Stevens

  Can wirioneddol wych yw hon gan yr ardderchog Meic Stevens, a gafodd ei ysgrifennu i gofio y Gwyddel Bobby Sands a fu farw 31 mlynedd yn ôl ar y 5ed o Fai, 1981.

  A truly moving and beautiful song by the fantastic Meic Stevens, written to remember the Irish man Bobby Sands who died 31 years ago on the 5th of May, 1981 while on a hunger strike.

  youtube

  Arglwydd Penrhyn - Meic Stevens

  Y chwedlonol Meic Stevens a'i gan Arglwydd Penrhyn i goffhau Streic Fawr chwarel y Penrhyn yn Bethesda, Gwynedd, 1900-03 pan fu'r gweithwyr yn herio'r Perchenog Chwarel, Tori a thirfeddianwr ac etifedd ystad a grewyd ar gefn y farchnad caethweision. Y llun ydi'r cardiau a roddwyd yn ffenestri tai y streicwyr.

  The legendary Meic Stevens and his song ‘Arglwydd Penrhyn’ (Lord Penrhyn) to remember the Big Strike of Penrhyn Slate Quarry, 1900-03, when the quarry workers of Bethesda, Gwynedd took on George Sholto Gordon Douglas-Pennant, 2nd Baron of Penrhyn, the Tory quarry owner and landowner, heir to an estate and wealth created through his forefathers’ interests in the slave trade. The picture is one of the original cards that were put up in the windows of the strikers’ homes. It says “There is no traitor (scab) in this house.”

  youtube

  Bibopalwla - Meic Stevens & Cate Le Bon

  Fideo prin iawn yw hwn o'r ffantastig Cate Le Bon yn perfformio gyda'r chwedlonol Meic Stevens. Can hollol ardderchog yw hon – rhagorol.

  A rare video of the fantastic Cate Le Bon performing with the legendary Meic Stevens. A truly brilliant song and performance - exceptional!