mehmet talu

anonymous asked:

Selamunaleyküm.Elhamdülillah müslümanım ama kendimi sözde bir müslüman gibi hissediyorum.Ben bir bayanım ve Allah nasip ederse bu ümmete bir selahaddin, bir fatih yetiştirecek olan benim biliyorum ve bu yüzden ümmetin umudunu söndürmek istemiyorum.Vaktim oldukça ehli sünnet hocaların videolarını izlemeye çalışıyorum ama dinimi tam anlamıyla öğrenmek için kitaplar okumak istiyorum.Öğrenmek ve öğrendikçe anlatmak istiyorum.Lütfen, bana dinimi tam anlamıyla öğrenebileceğim kitaplar önerir misiniz?

Ve aleykum es-selam değerli kardeşim

Tefsir; 

 • Elmalılı M. Hamdi Yazır – Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri (Akçağ Yayınları daha sadeleştirmiş isterseniz 
 • Sabuni,  Tefsirlerin Özü, Safvetü’t-Tefasir (Ensar yaynları)
 • Fahreddin er-Razi-Tefsir-i Kebir, 
 • Büyük Kuran Tefsiri (10 Cilt)  İbni Kesir

Hadis;

 • İmam-ı Nevevi - Riyazus’salihin (Erkam Yayınları) 
 • Kütüb-i Sitte – Prof.Dr.İbrahim Canan Şerhi, 
 •  İmam müslimin Sahih’i ‘’Fethü’l Mülhim’’ şerhi. 

İtikat; 

 • Nureddin Es-Sabuni – Maturidiyye Akaidi ve Ebubekir Sifil – Tahavi Akaidi 
 • Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi İslam İnanç Esasları
 • Bahrü’l Kelam ve Maturidi Akaidi - Ebu’l Muin En-Nesefi

İlmihal; Ömer Nasuhi Bilmen – Büyük İslam İlmihali

Fıkıh

 • İbrahim Halebi,İslam Fıkhı Mülteka Tercümesi 
 • İbn-i Âbidîn 18 Cilt, Ahmed Davudoğlu, Mehmet Savaş( Şamil Yayınları)
 • El-Hidaye Tercümesi 7 Cilt (yasin yayınevi)

Siyer; 

 • Asım Köksal - Hz. Muhammed (S.A.V) ve İslamiyet (Erkam Yayınları),
 • Muhammed Hamidullah – İslam Peygamberi 
 •  İbn Sa’d - Kitabü’t-Tabakati'l- Kebir

Fikir ve İlim; Muvazzah İlmi Kelam – Ömer Nasuhi Bilmen (sadeleştirmesi Mehmet Talu tarafından yapılmıştır.)

İslam hukuku; İslam Hukukunda Sünnet’in Yeri – Prof.Dr. Mustafa Sibai

Tasavvuf; İmam-ı Gazali – Kalplerin Keşfi

Fikir ve Düşünce; 

 • Sezai Karakoç – Diriliş Muştusu 
 •  Nureddin Topçu – Mantık
 • Necip Fazıl Kısakürek - İdeolocya Örgüsü 
 • İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.
 • İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç 
 • Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.
 • Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

Vesselam veddua..

Çünkü yüreklerimiz yolunu şaşırdı.Yüreklerimizin, O'nun kılavuzluğuna ihtiyacı vardır.Boş bırakılmış gönül tahtını gelişi güzel kimselere bırakmış insanların, O'nun sevgisine ve aşkına ihtiyacı vardır.İnsanlığın en büyük sorunu sevgi açlığıdır.O'nu sevmeye, O'nunla insanı ve kainatı sevmeye her zamankinden daha fazla muhtacız.Yürekleri tükenmiş insanların dünyasında yaşıyoruz.Tükenen bütün yüreklerin Peygamberimiz(s.a.v.) in sevgi ve rahmet dolu soluğuna ihtiyacı vardır.

Bizim milletçe iftihar ettiğimiz ve toplumsal varlığımızı borçlu olduğumuz en önemli müessese şüphesiz ki ailedir.Ancak üzülerek ifade edelim ki, bu müessesede yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır.O'nun, Hz.Hatice (r.a.) validemizle dostluk ve arkadaşlık temeli üzerine bina ettiği; vefatından sonra Hz. Aişe (r.a.) validemiz ile sevgi, ilgi ve bilgi üzerine inşa ettiği aile yapısını bilmeye, öğrenmeye ve yaşamaya ihtiyacımız vardır.

Kısaca eş olarak eşi ile münasebetine, baba olarak çocukları ve torunlarıyla ilişkisine; dost, komşu ve arkadaş olarak bütün ilişkilerimizde, O'nun ortaya koyduğu örnek ilişkileri satır satır okumaya, teneffüs edip içimize çekmeye ihtiyacımız vardır.