Trixie-Tainted  My 1 User turning on the Porndate

Last year I was for the first time on the Mydirtyporndate, and it was just how I could habe.ich presented let my fancy tails outdoor running and so I immediately grabbed a cock and nice sucked it empty and me his juice on relish the tongue …. but see for yourself …. kiss your Trixie

Mein 1 Userdreh auf der Porndate

Ich war letztes Jahr zum ersten mal auf der Mydirtyporndate,und es war genauso wie ich mir das vorgestellt habe.ich konnte meiner Lust auf schwänze Freien lauf lassen und so habe ich mir gleich einen Schwanz geschnappt und ihn schön leer gesaugt und mir seinen saft auf der Zunge schmecken lassen….aber seht selbst….kiss eure Trixie

Mon 1 utilisateur d'allumer le Porndate

L'année dernière je suis pour la première fois sur le Mydirtyporndate, et il était juste comment je pouvais habe.ich présenté laisser mes queues de fantaisie en cours d'exécution en plein air et donc j'ai immédiatement attrapé un coq et agréable sucé vide et moi son jus sur savourer la langue …. mais voyez vous-même …. embrasser votre Trixie

“Bandido” (homenaje a José Guadalupe Posada)- café, tintas y acuarela sobre papel Arches, 2015. Expuesta junto grandes artistas mexicanos Gangsby y Daniel Buchsbaum en El Kaliche. Gracias a Street Art MUJAM por todo!
_____
“Bandit” (After José Guadalupe Posada) - coffee, inks and watercolors on Arches paper, 2015. Exhibited along great mexican artists Gangsby and Daniel Buchsbaum. Thanks to El Kaliche Café and MUJAM for everything!
‪#‎muertitosdehambre‬ ‪#‎MDH‬

           .y.                                                                                      
            +s                          ``                                                          
            .h.                        .yy`                                                         
`.  -/       +s`                       -oy.                                                         
`+/+y.       `d.                       :os-                                                         
.`yy` `       y/                       /ss:                                                         
:.y. -y`      o+                  `````oys/..--..`                                                  
     ..       +s               -yhyyyyydhshyhyyhhy`                                                 
 :-           -h`              `....-//ydyo::-```                                                   
 ++           `h-                  -hosyyysssy-`.-://+++///++/+//:.`                                
hso           `h-                  .hho:..-/oosyyyssyhddhyhhhyyssssysoo+/-.`                        
:h/           .h.                   :o+/+osydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhhhhys+:.                    
 `            -h`                 -/+ooydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmhhyo:`                
/`            :h`              ./sosdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdy+:`             
:`            oo             `/o+osymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhymNdys/`           
y/ `          h:            :o:`-odNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs:sdhhys:          
:`:/         .h`          `oso:/dMMMMMMMMMMMmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh.-+-+hso.        
            `s+          :ysdhhNNMMMMMMMMMNdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMd-`` ./:s-       
            :h`         /hhNNNMNMMMMMMMMMMmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdMMMNh/y-`  .o/      
           -y-         +hhNMMMNNMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMdhMMMhhhhmy/` :s+     
          `y/         +hyMMMMNmMMMMMMMMNhmMMMMMMMMMm+NMMMMMMMMMNomMMMMMMMMMMMMhdMMMNoNmMNys.-syo    
         `o+         :ysNMMMNdNMMMMMMMMhhMNmNMMMMMm/sMMMMMMMMMdodMMMMMMMMMMMMNomMMMMsmMMMmys.+oh-   
        `oo`        -hoNMMMMmmMMMMMMMMNsmmdNMMMMMd+hMMMMMMMMMhsyNMMMMMMMMMMMMysMMMMMyhMMMMdss+yos   
       .s+`        `yodMMMMNdNMMMMMMMMddNmMMMMMmysdMMMMMMMMmhy/oMMMMMMMMMMMMdohmMMMMhdMMMMMshmmsh.  
     `/s-          -hoMMMMMNNMMMMMMMMNdmmmddddssmNNMNNNNNNdy+`-mMMMMMMMMMMMdsy:mMMMMdmMMMMMdoNMdso  
   ./o/`           sshMMMMMNMMMMMMMMMdhmNMMNmdmmmmNNMMNddNh:` -oss+:sNMMMNhyo./NMMMNmdMMMMMN/dmNsh` 
 .so-`            .d+mMMMMNNMMMMMMMMNomNdyo+/:-...-:/oydNMMmh-       /dddhs:``yNNdmNNdMMMMMN/ddMhd- 
 -h.       `-:///:/doNMMMMmNMMMMMMMMhoy.`    `.-://::-..-+hNNy-       .::../ydmdddmmNMMMMNdsyNdMmh/ 
``+s.      :ssooo/+doMMMMNdMMMMMMMMMos/    .++/-....-:/+/.`-ss`         .+o+:::-----:/sdNMNmMMdNNss 
o++dy.       ``..`+doMMMMmhMMMMMMMMM/y-  `++.           -o:  .         .+::///::::/++- `/dMMMMmmMoy`
``...`            /m+NMMMhhMMMMMMMMN/y` `s/`             `s-           `.++.`       ./+. .oNMMNmM+h.
                  .moNMMMsdMMMMMMMMdoo  :o        ``      -s`          `s:            -o: .mMMNmMoh-
                  `dsmMMMhmMMMMMMMMyy:  s/        .-      `s-          +/              .y``mMMNNM+y-
                   ohhMMMhdMMMMMMMNsd-  s/                .s`         .y`       ..     `y-`mMMNNM+y:
     ``-:+oys-     -dsNMMddMMNMMMMNod.  :s`              `+/          .s               `s:`dMMNNM+y-
`.-/syhhys+:.       syhNMmdMNNMMMMNoy`   /+.            .+/`          `s.              `y.`yMMNMM/s`
yhys+:.`            .hsmNNmMNNMMMMmss     :+/-.`     `-/o-             :o.            `o/ `yMMNMNos 
-``                  -hyNNNMNNMMMMmyo       .:/++///+/-.`            `  .+/-.`     `./o:   oMMNMds/ 
               ```...`:syNMMNmNNNMmyo           ````                 .`   .:/oo+++++/-`    :NNdMhh. 
        `.-::////::-.` :yhNNMmNNMNmy+                                         ````         .mydNds` 
``.-://///:-.``         .yhNMNmNMNdyo                                                       ydMNm-  
+//--.`   ``...-::::     `+mNNdNMNdss`                   :s+/:-.``                          sMMMy   
```..-://////::-.`         :NNmmMMdsd.                   /s`.-:/++++/`                     `dMMm-   
///::-..`               `:+yNNNdNMdoMd+.                 .y.      -ms`                     /NMm/    
`         ```..-::-    :o+yNMMMmmMm+NNNdo:.               o+     .so`                    `/mMm/     
```..-:/++++ooooo+:   /yo+NMNNNNdNNsmyymNNdy+:.`          .s/``.+y+`                   `-sNMm/      
::/++++/::--..`      -yoNNMMNMNMNNNdmNyydm+/smhhs+/:.``    ./+oo/`                ``-/sdNMMm:       
  ```          ```   osyMNNNNNNMMNNNhNNN+o-`:dhy++hNmdhyso+/::---..........--::/++oomMMMMMd-        
     ```.--:///::.`  /hhNNNNNMMMMMMNhNdd/o+smd://s/NNNMMMMNNNNNNNmmmdho///::::--.``-NMMMNs.         
.-:://:::-.````````..`sssmNNNNMMNNmyhy/y+hmohm:`:+:mNNNddmmNNNNMMNNm+ohs-`         oNMNh:           
...``..--:://////:::.  :osymNNNNms- .. smNNdoyo   -mNNNd++osyyyNMNNm:/shds`       `dNh:`            
  ./:::--.```            .-:yhom:   ``.h+-smNmd   :mNmmNNNNNNNmNNNNh`-sosds       ./-`              
-                           y:oo.`   `ss`  .smd   ommmmmNNhsyyydNNN+ .y-:dd                         
           `.----:::::--`  :o-y``    :m.     -h--`dyodmmmNd-  `sNmm- -y`.hy:                       `
.        `oo+oss/:-:///+s+.y.s+-.    ys      `y/o:NNdsoymmNh. -mNNs..sd.-y:y`    .:::::::-`       `/
s`       -h`   -hy:------:yo/ho+-   -h-      `yoshmNNNmhssdNy`odsd- -sy-/s y:  `-.`     `.:/-`   `.`
y`       -h`   /o++      `s-ds///:``o+.`     .dmhy./hmNNNNddNommNo `s.s:o+ :s`              -/-     
.        .h---`s:`s-.`   o+oNs/++/+y/``      :mdh.   ./smNNNNMNNy` +/ osy- `s/                :/    
         `y-+o-y` /o--``-y/mNo/:.`ss:/:      sNd-    -so/:/yNmNy` :o` +h-`  .y/                +:.``
          o+:o/o  .h+//oh-ssh+-./hmmdhys+/.`.hy`     -sooooyhs+` .o`  /s.:::`oh-               +/--:
          -s.:s/-`.h/- +o/s /s`:mdddmmmNNNmdhh`          `oyy:  :+`   :y-:+oymNd`                   
           +o+h+:.:m:.-s-y.`-h-hd+//::/+syhdmd.          -yy- `/o`    -mNNNmmdyd/                   
              `s:`oy/`y:o/`-:homNNNNmmdys+/:ys`         `+s. .o+`     -dyo++++sdd`                  
               o/-y/+/s/y./++dooyhdhddmNNNNNm.        `:y/ `/y-       .dmNNNNNNNy`                  
               ++oooyh-y/:+ho::dyd-  `-+dhmy/        -ss:`-s+`      ```hNNNNNy/-`                   
               :yy.:mhyhoossohosdy`    -dmh:.      -oo---oo.       `:. so...y+                      
               -ds`oy:/+/` ./y`.h-     oyds+++.``-so. -ss-        `:/:`+s   +y                      
               -m/`os++/- ``:h:yh:.`  `hoNmmmmmmho/.:yNmhhyyssoo++////-/d.  -d.                     
               -d+.oy/-`.sso+/--/:/++//dhNNNNNdo:osdNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN:  `h+                     
               .h:-oo:/.y:     -s   .hmNNNNdhoohmNNmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNd.   oh.                    
               `y/-+s-./+      +o   :mdysyyhmNNNNNNmmmNNNNNNNmNNNmNNNNNNm-   `:ys.                  
                .h+oy.`s.`- :.`y:   ohoymNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo      /d:                 
                 `:+yyh/ :/`s.-y`   hmNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNd.`````:m+```.........-----