masami-suda

8

Announced cast for Gintama the Movie:

-Suda Masaki as Shimura Shinpachi
-Hashimoto Kanna as Kagura
-Nagasawa Masami as Shimura Tae
-Yuya Yagira as Hijikata toushiro
-Yoshizawa Ryo as Okita Sougo
-Okada Masaki as Katsura Kotaro
-Nakamura Kankuro as Kondo Isao
-Muro Tsuyoshi as Hiraga Gengai

©, ©

I am very happy to see Ogurin still work with some names \(^o^)/