marquez-gabriel-garcia

Gabriel Garcia Marquez - "Vəba günlərində eşq"

Qüsursuz bir ər idi: nə yerdən bir şey qaldırıb götürür, nə işığı söndürür, nə də qapını bağlayırdı. Səhər hələ dan yeri ağarmamış paltarının bir düyməsi əskik olduqda “Adamın gərək iki arvadı ola, – dediyini eşidirdi, – biri sevişmək üçün, biri də düymələrini tikmək üçün”.