mark markov grinberg

“Marx'ın İngiltere ile Amerika için tanıdığı sınırlama(*), daha doğrusu istisna, bu ülkelerde gelişmiş bir militarizm ile gelişmiş bir bürokrasi olmadığı sürece yerindeydi. Lenin'in görüşüne göre, bu sınırlama, tekelci kapitalizm şartlarında ortadan kalkıyor. Bu yüzden büyük proletarya devrimi, istisnasız bütün emperyalist devletlerde, sosyalizme yönelmiş gelişme için kesinkes bir ön şarttır." 

Josef  Stalin - Sağ Sol Sapmalar Üzerine -  3 Kasım 1926 - (Syf : 76)

Görsel :  Mark Markov-Grinberg - Sport parade at the All-Russia Exhibition Centre square - Moscow - (1939)

(*) : Mahir Çayan’a göre , Marx barışçıl devrimi - mücadeleyi toplumsal ve kültürel gelişim düzeyleri açısından, sadece abd ve ingiltere için sınırlamıştır.Staline ait olan bu alıntıda bahsedilen kısıtlama silahsız - barışçıl devrim istisnasıdır.)