mamurna

Mladi Gable i film ceste u travnju

Naši vrijedni projekcionisti u travnju vam donose dva ciklusa određena svojim desetljećima: dok se Petar Vrca četvrtkom osvrće na film ceste sedamdesetih, Marin Mandir četvrtkom pušta filmove Clarka Gablea iz tridesetih godina prošlog stoljeća.

Keep reading