mütze

The dojo master stood up. ‘Hold!’ he commanded. 'Do you not want to know the name of the man you are about to destroy?’


The fighter held his stance, glaring at Lu-Tze. 'I don’t need to know name of sweeper,’ he said.


Lu-Tze rolled the cigarette into a skinny cylinder and winked at the angry man, which only stoked the anger.


'It is always wise to know the name of a sweeper, boy,’ said the dojo master. 'And my question was not addressed to you.’

—  Terry Pratchett, Thief of Time
He was sitting by the side of the street, watching carefully, with his begging bowl in front of him. There were of course far more interesting and complex ways for a History Monk to avoid being noticed, but he’d adopted the begging bowl method ever since Lu-Tze had shown him that people never see anyone who wants them to give him money.
—  Terry Pratchett, Thief of Time

NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ…

📖

Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi Bá Nhạc đến phát hiện ra nó.

Thương gia đến, nói: “Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: :”Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?”

Binh lính đến, nói: “Bạn có muốn đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?”

Thợ săn đến, nói: “Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”

Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.

Rồi một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lỹ mã. Thiên lý mã gặp được khâm sai đại thần, nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm.”

Khâm sai hỏi: “Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?”, Ngựa lắc đầu.

“Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?”, Ngựa lắc đầu

Khâm sai lại hỏi: “Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?”

Ngựa trả lời: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được 800 dặm”

Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.

“Bạn già rồi, không dùng được!”, nói xong khâm sai liền bỏ đi.

📖

Bài học : Quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại.
Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào!
Chúng ta không làm, người khác sẽ đến làm. Chuyện nhỏ không làm được, khoan nghĩ đến chuyện lớn.
Vợ kêu rửa chén, lau nhà thì ráng lau rửa cho sạch rồi hãy nghĩ chuyện bình thiên hạ =))

TAO TE KING, Capítulo 21: La Gran Virtud

La Gran Virtud se manifiesta solamente en aquel que sigue al Tao. 

El Tao es invisible e intangible, y, sin embargo, todas las formas surgen de Él. 

Es invisible e intangible, y, sin embargo, existe substancia en Él. Es sutil y oscuro, sin embargo, Él es la Esencia de todos los seres. 

Y como esta Esencia siempre ha existido y siempre existirá, tan sólo en Él puede el Sabio depositar su Fe. 

Desde los más remotos tiempos hasta el momento presente, Su Nombre sin nombre jamás se ha olvidado. De Él, todo cuanto es, ha nacido. 

¿Cómo es que conozco que todo ha nacido de Él? Lo conozco por el mismo Tao. 

Los antiguos sabios decían: “sé humilde, y te conservarás íntegro”

¿Puede acaso alguien considerar a esta como una enseñanza sin valor? En verdad, el que es humilde, regresará sano a su Verdadero Hogar [El Tao; Dios]