müsli

NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ…

📖

Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi Bá Nhạc đến phát hiện ra nó.

Thương gia đến, nói: “Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: :”Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?”

Binh lính đến, nói: “Bạn có muốn đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?”

Thợ săn đến, nói: “Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?”

Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”

Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.

Rồi một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lỹ mã. Thiên lý mã gặp được khâm sai đại thần, nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm.”

Khâm sai hỏi: “Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?”, Ngựa lắc đầu.

“Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?”, Ngựa lắc đầu

Khâm sai lại hỏi: “Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?”

Ngựa trả lời: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được 800 dặm”

Khâm sai đại thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.

“Bạn già rồi, không dùng được!”, nói xong khâm sai liền bỏ đi.

📖

Bài học : Quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại.
Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào!
Chúng ta không làm, người khác sẽ đến làm. Chuyện nhỏ không làm được, khoan nghĩ đến chuyện lớn.
Vợ kêu rửa chén, lau nhà thì ráng lau rửa cho sạch rồi hãy nghĩ chuyện bình thiên hạ =))

@e-vay I finally got around to roughing up that Dredd-Stare Shadora Baby. This is really rough and sketchy but I hope I’ll have time to do a better job later? I just really needed to get him out of my head.

One of the few Shadora Brood who wasn’t born in a litter. Christened “Rico” at birth he was later given the nickname of “Dredd” for having a death-stare even as a baby. It didn’t help that he was also exceptionally quiet and always watching. The nickname stuck and in turn became his name similar to how Miles goes by Tails.

As he grew older, he was still worryingly quiet and ended up being diagnosed with Selective Mutism, much like his Grandfather Sonic was when he was younger. Having only spoken a handful of words in his early years, and becoming increasingly frustrated and anxious over his condition, Shadow and Aurora started teaching him Sign Language so that he could communicate easier. This helped a lot within the family, but still made communicating with other people difficult.

Tails and CC worked together to create a pair of gloves that could not only help interpret his words, but also give him someone to talk to. This became V1.0 of S.L.I. (Sign Language Interpreter) who became his best friend of sorts. Sli has two voices, one that it uses when speaking for Dredd and another to use when speaking for itself.

Once Dredd reached his teen years he started being able to work past his anxiety and speak aloud. He’s able to speak more freely, but still prefers to stay on the sidelines and listen than to speak and be the center of attention. His natural voice, while deep, almost always sounds rough due to how infrequently he uses it.

An unintended consequence of Dredd’s silence means he often unintentionally snuck up on people when he was young (Except Shadow, could never sneak up on him). Dredd started becoming interested in stealth through these experiences, watching way too many spy movies and, inspired by tales of his father’s work became an Agent of G.U.N. as an adult. He works primarily as a stealth operative, gathering information and infiltrating heavily guarded areas without raising any alarms. Sli (now upgraded) works as his partner in the field.

Appearance notes: Appears at first glance to be pure black, but has dark blue highlights in his fur. His eyes also are very dark blue.