m joyce

I know everyone says this but I really love the Jonathan wearing all black in this scene. It truly emphasises how Jonathan doesn’t belong in her world. Her room being light pink, he sticks out very evidently. Just as he sort of does in her life. Besides what everyone hopes, Nancy and Jonathan don’t seem to be friends after finding Will. They’re kind and acquaintanced but there’s not strong friendship, and I think the reason behind that is their two different worlds they just can’t combine.  

That’s all.

~Addison B

4

buffy rewatch ❉ this year’s girl

youtube

Batman & Bill (2017)

Everyone thinks that Bob Kane created Batman, but that’s not the whole truth. One author makes it his crusade to seek justice for Bill Finger, a struggling writer who was the key figure in creating the iconic superhero, from concept to costume to the very character we all know and love. Bruce Wayne may be Batman’s secret identity, but his creator was always a true mystery.

Directed by:   Don Argott & Sheena M. Joyce

Starring:   Athena Finger, Roy Thomas, Michael Uslan, Thomas Andrae, Marc Tyler Nobleman, Alethia Mariotta, Kevin Smith

Release date:   May 6, 2017

Maging Masaya Ka Para Sa Kaniya.

Masaya na siya. Nakikita mo ba ‘yang ngiti niya? Wala kang pakielam kung may nagbibigay sa kaniya ng ngiting ‘yan o wala. Ang mahalaga, masaya na siyang wala ka.

Naalala mo ba kung paano ka dumating at inahon siya sa luha? Gumising siya nang may ngiti sa mga labi, sa paniniwalang may isang taong sobrang espesyal ang tingin sa kaniya. Yung taong rason kung bakit nakaya niyang tumawa sa kabila ng mga problema. Yung nagparamdam sa kaniya na pwede pa siyang muling magtiwala. Yung nangako na kahit anuman ang mangyari, may isang taong mamahalin siya at hindi magsasawa.

Pero, wala eh. Bigla kang nagbago. Sana, hindi mo na lang siya tinuruang ngumiti kung tuturuan mo lang din naman siyang malungkot. Oo, tinuruan mo siyang tumawa, pero tinuruan mo rin siyang humagulhol. Hindi mo na lang sana siya tinuruang lumaban kung pasusukuin mo lang din naman pala siya sa dulo. At sana, hindi mo na lang siya tinuruang magtiwala kung sa bandang huli, tuturuan mo lang din siyang muling matakot.

Ngayon, masaya na siya. Bakit hindi mo magawang maging masaya din para sa kaniya? Dahil ba tinamaan ang pride at ego mo? Dahil ba hindi mo matanggap na yung taong nagpapakatanga sa'yo noon ay nasa iba na ang atensyon ngayon? Dahil ba hindi kayo nagtagal ng bago mo? O, dahil narealize mo na sobrang minahal ka niya at wala nang makakapantay don? Wala na ‘kong pake kung anuman ang rason.

Minsan ka na niyang iniyakan. Minsan na siyang naging miserable dahil sa'yo. Minsan na niyang naranasang mamatay nang paulit-ulit at ginustong ‘wag nang magising pa dahil sa sakit na idinulot mo. Pero nalampasan at kinaya niya ‘yon. Nakaya niyang ipunin at buoin muli ang mga parte ng puso niya na dinurog mo.

Pwede bang makisama ka naman sa pagkakataong ‘to? Huwag mo sanang maisipan pang manggulo. Hayaan mo sana siyang mahanap yung pagmamahal at pagpapahalaga na deserve niya mula sa ibang tao.

Maisip mo sanang sa kabila ng pagiging tarantado, gago, at kakupalan mo, may magagawa ka pa ring matino. ‘Yon ay kung makakaya mong ngumiti at maging masaya din para sa kaniya. Siya na sinayang mo.


Photo by: Mary Joyce M.

10

get to know me meme - [2/5] families
  ↳ the summers women

“I had my tenth birthday party here.  We’d just moved to Sunnydale, and Mom rented the carousel for an entire hour, for me and my friends.  Except I hadn’t made any friends yet, so it was just me and Mom and Buffy riding it by ourselves, over and over and over again, for the whole hour, just so Mom felt like we’d got our money’s worth.  She’s… she’s not going to get better, is she?”
“Absolutely she will.  Summers women are tough.”

5
"I want to see the splendor of people's souls. I want to check   and see if it really is precious." 

Happy Birthday, Joyce(ノ´ー`)ノ

lesbidar  asked:

22/23? <33

22. Popular character you hate?

alskdbn this maybe doesn’t count but i hate so few characters so,,,..i’m gonna say joyce

23. Unpopular character you love?

now, he’s not my favorite, but i do think xander is much more palatable than most of the fandom gives him credit for. i mean, he’s an original scooby and his dumb sense of humor is Top Notch. so he’s alright in my book.

salty ask list