lusheng

Listening to my brother read whatever those things he wrote are:

UGH I AM RELATED TO YOU HOW? HOW CAN YOU WRITE LIKE THIS? WHERE IS YOUR GRAMMAR? ROAR. 

ALKSDJFASLDKFJALSKDFJALSDKJFALSDKFJASLDKFJAKFLSJ 

How are you really going to start every paper of yours with “This book is about” Or “This book etc etc etc” WHAT ARE YOU DOINGGGGGGGG. 

I cannot edit anything of his. I end up just wanting to rip it out or becoming really condescending. 

HNNNNNNNNNNNG

Xe bán chạy nhất - Lý lẽ riêng của thị trường

Xe bán chạy nhất – Lý lẽ riêng của thị trường

(Dân Trí) Trang BestSellingCarsBlog đã tổng hợp số liệu thống kê và lên danh sách một số loại xe nghe khá lạ tai với số đông, nhưng lại là xe bán chạy nhất ở một số nước. Hwatai Lusheng E70 Bán chạy nhất ở CHDCND Triều Tiên Hwatai là một hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc nhỏ, có liên doanh với Hyundai từ năm 2002 đến 2010, và hiện vẫn đang sử dụng công nghệ Hyundai. Năm ngoái, Hwatai đã cung cấp…

View On WordPress