love hate realtionship

  • Me: What makes you think I like anime?
  • Person: I don't know. Maybe its the figurines lining your shelves, the posters on your wall, the manga and body pillows-
  • Me: What made you think actually LIKE it though?

if max/warren is forced upon us i will be so pissed like you have 4 possible f/f pairings with great dynamics, you’ve got max/chloe who are amazing, lots of hints and potentional flirting , chloe/rachel who maybe had a relationship, max/kate which are just supporting loving dorks and max/victoria who have a great love/hate realtionship. please do what tlou did and just give me canon f/f pairings

Thực ra có mỗi một cái khung ảnh được tặng kèm hồi mua máy ảnh film (mua dịp đặc biệt nên được tặng) khi bức tranh cũ đã gửi đi nơi xa thấy trống trải thì thay tạm bức tranh vẽ dở nhưng không biết vẽ tiếp như thế nào nữa. Bắt đầu nảy ra ý tưởng và thực hiện từ hồi tháng 4 mà trôi nổi bọt bèo hết cả cảm hứng qua hết tháng 5, sang tháng 6 mới quẹt thêm để chấm dứt. Không biết cứu vãn và hoàn thành thế nào?! Bế tắc y hệt cái tình trang hiện tại của mình. 

Soul mate (someone you have a very close relationship with because you share or understand the same emotions and interests). 

Thời gian nảy ra ý tưởng này đang có những suy nghĩ về một người bạn - 1 con bạn gái, có thể nó với m nói chuyện rất sôi nổi hết chuyện này sang chuyện khác nhưng rồi mình chẳng thấy hứng thú gì nữa. Đôi lúc thấy đó là 1 kiểu tình cảm mà tiếng Anh kêu là “love hate relationship”. Ờ khoảng đó chẳng muốn nghe nó kêu ca, lúc cao trào trong tâm trí m còn không muốn nhìn mặt, nghe nó nói nữa. Đó là chuyện tình cảm (bạn bè) không tránh khỏi được lúc lên xuống, lúc đầy vơi. 

Chì. Canson. 

Chi móm

151 of 365
I hate that you’re walking around the town with no worries - I look at you but you don’t even bother to look at me. I hate the fact that you can find another one but all I can still think of is you. Even though the last time we spoke to each other was a few years ago, you’re still on my mind everyday.