loplus

bitkiselsaglikvakfi.org
Selamotu, Liebstöckel, Levisticum officinalis

Çok Yıllık | 1-2m | 7-8 Aylar | Ça,Na | Kökü Selam otu, Liebstöckel, Levisticum officinalis Kurtbağrı Şifalı Selam otu Familyası: Maydanozgillerden, Doldengewaechse, Apiaceae Drugları: Selam otu kökü; Levistici radix Selamotunun kökü çay ve natürel ilaç yapımında kullanılır ve nadiren de köklerinden elde edilen eter yağı kullanılır. Giriş: Selamotunun üç türü vardır ve bunlar Şifalı Selam otu; levisticum officinalis, Kafkas Selam otu; levisticum caucasicum, Pers Selam otu; levisticumpersicum’u sayabiliriz. Selamotunun Türkistan’dan İran’a, ora-dan da Anadolu ve Avrupa’ya yayılmıştır. Romalılar tarafından idrar sök-türücü olarak kullanılmıştır. Botanik: Selam otu 1-2metre boyunda çok yıllık, dikine yükselen, ça¬tallı, gövde boru gibi içi boş ve gövde ile kök arasında bir önceki yılın yaprak sapları bulunur. Yaprakları 50-70cm uzunluğunda 40-60cm enin¬de olup, bu yaprakta karşılıklı olarak dizilmiştir. Ana yapraklar yan yapraklardan oluşur. Yan yapraklarda tekrar parça yapraklardan meydana gelir. Parça yaprakların kenarları dişli veya hafif loplu, oval şekilde ve mavimsi yeşil renklidir. Çiçekleri 7-15cm çapında bir şemsiyecikler de¬metinden meydana gelir. Bir şemsiyecikte 20-30küçük çiçek bulunur ve 12-20şemsiyecik bir şemsiyeyi meydana getirir. Taç yaprakları tak¬riben 1mm büyüklüğünde soluk sarı renkli, eliptik ve kupa yaprakları geri doğ¬ru kıvrıktır. Yetiştirilmesi: Vatanı Türkiye, Kafkaslar, Horasan ve Türkistan olan bit¬-ki Türkiye’nin hemen her yöresinde rahatlıkla problemsiz yetiştirilebilir. Hasat zamanı: Ancak iki yıllık bitkinin kökleri sökülerek temizlenir, kurutulur ve özel kaplarda muhafaza edilir. Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz; a) Eter yağı türevleri %0,4-1,7 arasında olup iki önemli gruba ayırmak mümkündür; 1) Alkylphthalitler %70 civarında olup en önemlileri %30-60 oranında Cis ve Tran-Ligustilid, %25-30 3-Butylphthalid ve ayrıca Cis-trans-butylidenphthalid (=Ligusticumlacton) ve 3-Butyl-4,5-dihydropthalid (=Sedamenolid) 2) α- ve β-Pinen, Citronellal, β-Phellandren, Pentylbenzol ve Pentylcyclohexadien b) Kumarinler %0,1-1 olup 1) Kumarinler; Cumarin ve Umbelliferon 2) Furokumarinler; Bergapten ve Psoralen c) Polyacetylenler; %0,06, (+)-Falcarindiol d) Organikasitler; Ferul asit, benzoe asit, angalica asit ve izovalerian asit Tesir şekli: İdrar söktürücü, hazmettirici, mikropları öldürücü ve ilti¬hap-ları önleyicidir. Kullanılması: a) Üniversite kliniklerinde tedavi denemeleri ve araştırmalar yapılma-mıştır. Bu nedenle bugünkü bilgilere göre 2. sınıf bir şifalı bitkidir. Selam otu kökü yerine daha etkili olan başka bitkiler kullanılmalıdır. Örneğin böbrek taş ve kumlarına karşı A. Başak otu, Isırgan otu preparatları veya Gökçek İksiri daha etkilidir. b) Komisyon E’nin 01.06.1990 tarih ve 101 nolu monoografi bildirisine göre başta idrar yolları iltihaplanmasına karşı ve böbreklerdeki kum oluşmasını önleyici olduğu beyan edilmiştir. c) Aromaterapide selam otu eter yağı karaciğer ve safra rahatsızlıkları ve de mide asidi fazlalığına (hiperasidite) karşı kullanılır. d) Halk arasında başta idrar yolları iltihapları ve böbrek kumlarına karşı kullanılır. Ayrıca nadiren de olsa mide rahatsızlıklarına karşı ve kanı temizleyici olarak kullanılmıştır. Çay: İki tatlı kaşığı selam kökü demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edilerek 5-10dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzü-lerek içilir. Çay Harmanları: Gökçek idraryolları çayı; >25 gr Selam kökü >25 gr Kayışkıran kökü >25 gr Ardıç kozalağı >15 gr Meyan kökü >10 gr Ayrıkkökü Gökçek Mesane ve böbrek çayı (iltihaplı hastalıklarda); >35 gr Ardıç kozalağı >15 gr Selam otu kökü >15 gr Kayışkıran kökü >15 gr Meyan kökü >10 gr Ayrıkkökü Gökçek Böbrek ve mesane çayı (enfeksiyonda ); >20 gr Ayı üzümü yaprağı >10 gr Altın başak otu >10 gr Orta sifon yaprağı >10 gr Selam otu kökü >10 gr Ayrıkkökü Gökçek Böbrek ve mesane çayı (mesane ve böbrek iltihaplarına) >20 gr Altın başak otu >20 gr Hindiba otu ve kökü >20 gr Atkuyruğu otu >20 gr Ardıç kozalağı >10 gr Selam otu kökü >10 gr Ayrıkkökü Gökçek böbrek ve mesane çayı (idrar söktürücü ve krampları önleyici); >25 gr Ardıç kozalağı >25 gr Altın başak otu >25 gr Atkuyruğu otu >15 gr Selam kökü >10 gr Ayrıkkökü Gökçek Mesane ve Böbrek çayı >25 gr Atkuyruğu otu >25 gr Ardıç kozalağı >20 gr Ortosifon yaprağı >10 gr Ayrıkkökü >10 gr Akhuş yaprağı >10 gr Selam otu kökü Aromaterapisi: Selam otu kökü su buharı ile damıtılarak eter yağı elde edilir ve bu yağdan günde 3-5defa 1-2damla bir parça ekmek veya şekere damlatılarak alınır. Ekstresi: Selam kökü etanol ve su ile ekstraksiyonu yapılarak ekstresi elde edilir ve bu ekstre natürel ilaç yapımında kullanılır. Yan tesirleri: Tarife uyulduğunda bilinen bir yan tesiri yoktur. Fakat aşırı veya uzun süre kullanılması halinde ışınlara karşı duyarlı olduğundan kaşıntı yapabilir. Hamile bayanların

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2014-12-26/selamotu-liebstockel-levisticum-officinalis.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,

bitkiselsaglikvakfi.org
Oğul otu, Melisa, Melisse, Mellissa officinalis

Çok Yıllık | 0,3-1m | 6-8 Aylar | Ça,Na,Ho | Yaprak ve Eter yağı Oğul otu, Melisse, Mellissa officinalis Kovan otu Limon otu Arı otu Arı çiçeği Arıcı otu Kalp otu Familyası: Ballıbabagillerden, Lippenblütengewâchse Lamiaceae (Labiatae) Drugları: Oğul ot yaprağı; Melissae folium Oğul otu eter yağı; Melissae aetheroleum Oğul otunun yaprakları çay, tentür, natürel ilaç yapımında ve yaprak-larından eterik yağ(yağ) yapımında kullanılır. Giriş: Oğul otunun bilinen beş alt türü mevcuttur ve bunlardan kokar oğul otu; melisa officinalis ssp. Alt ismi pek hoş kokulu değildir. Limon oğul otu; M. Off. Ssp. Off. İse en yaygın olan, limon gibi güzel kokusu olan türdür, bu nedenle bunu inceleyeceğiz. Ayrıca nadiren de olsa bodur oğul otu; M. Off. Ssp. Foliosa, Lila oğul otu; M. Off. Ssp. villiosa ve Üç loplu oğul otu; M. Off. Ssp. Verticilata’ da yetiştirilmektedir. Me¬lisa; Bal arısı ve officiinalis ise şifa anlamına gelir. Türkçe oğul otu, Kovan otu, Arı otu, Arıcı otu, Arı çiçeği gibi isimlerle anılması onun arılar tarafından çok sevilmesinden dolayıdır ve limon otu diye anılması kokusunun limona benzemesi ve de kalbe etki ettiğinden dolayı da kalp otu diye anılır. Tarihte eski Mısırlılar ve Filistinliler tarafından kullanılan oğul otu Romalılar ve Yunanlılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. İbni Sina’ ya (Avrupalılara göre Arap asıllı olup ismi de Avicenna olarak geçer) göre oğul otu için ‘’ruhu ve kalbi mutlu kılar’’ demiştir. Botanik: Oğul otu 30-100 cm boyunda dikine yükselen, oldukça sık çatallaşan, üzeri tüylü ve bazen tüysüz ve de çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları 3-7 cm uzunluğunda 1,5-4 cm eninde, yumurta şeklinde, kenarları kertikli veya dişli, üzeri pürtüklü, karşılıklı bir sonrakiyle çapraz ve koyu yeşil renklidir. Kupa yaprakları borumsu-çan şeklinde 6-10 mm uzunluğunda üst dudağı 3 loplu ve alt dudağı2 loplu olup hafif geri dönüktür. Taç yaprakları boru şeklinde beyaz renkli nadiren mavimsi be-yaz hafif erguvani beyaz veya hafif sarımsı beyaz 8-15 mm uzunlu-ğunda, üst dudağı iki loplu, alt dudağı iki loplu ve ortadaki lobu diğerle-rinden büyükçedir. Döllenme tozları dört adet olup bunlarda esmer renktedir. Yetiştirilmesi: Vatanı Balkanlar, Türkiye ve Türkistan olduğu tahmin edilen oğul otu günümüzde ılıman ülkelerin hemen hepsinde yetiştiril-mektedir. Vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye’de pek bilinmeyen bir bitkidir. Aynı Kuş konmazda olduğu gibi pek çok yörede bilinmezken Almanya da en çok tüketilen sebzelerden biridir. Hasat Zamanı: Hasatı çiçek açmaya başlamadan Mayıs ve Hazirandan hemen biraz önce yapılırsa daha çok eterik yağ içerir. Ve ikinci hasat ise Ağustos ve Eylülde yapılır. Oğul otu kurutulurken aşırı sıcak (38˚C) olmamalı. Bu nedenle gölgede ve havalı yerlerde kurutulmalıdır. Malesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlem¬leri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutul-malıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğin¬den kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır. Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri önemine şöyle sıralamak müm-kündür; 1) Eterik yağ türevleri %0,05-0,3 nadiren %0,8 olabilir. Ve en önemlileri Citral ve Citronellal olup, Citral Gerenial (Citral a) ve Neral (Citral b) diye anılan iki fonksiyondan oluşur. Citral ve Citronellal takiben eterik yağın %40-75’ini oluşturur ve bu iki türde değişen oranlarda bulunursa da genellikle Citral %40-70 Citronellal %5-20 oranında bulunur. Ayrıca Metilcitronellat, Caryophyllenperoksid, Linalool, trans-β-Ocimen, Geraninol, Geranilasetat, Germacren, Carypohylen, α-Cubaben, ve Humulen içerir. 2) b) Tanin ve Fenolkarbonikasitler % 3-8 oranında olup en önemlileri; Rosmarinasit, Kaffecasit, Feruaasit, Genlisinasit, Vanillenasit ve Salisilikasiti sayabiliriz. 3) c) Flavonlar ve Flavonoller çok az oranda bulunur ve Cyarosit (Luteolin-7-0-glukozil), Cozmosin (Apigenin-7-0-glukozit), Rhamnocitrin ve İzoquercitrin’i sayabiliriz. 4) d) Triterpenasitler; Ursolasit, Dleanoasit, 2-α-Hyalroksiursolasit, 2-α-Hydroksioleanolasit ve Pomolasit içerir. Tesir Şekli: antivirastatik, antidepressif, sinirleri güçlendirici, kramp çö-zü¬cü, bulantı ve kusmayı önleyici özelliklere sahiptir. Araştırmalar: oğul ot ekstreleri ile sade (mono-) veya diye bitki ekst-releri ile elde edilen Tertip(kompleks) ilaçlarla bir yığın araştırma yapıl-mıştır. Bu araştırmalardan bazıları: 1) R.H. Wölbling ve ekibi %1’lik oğul otu ekstresinden yapılan kremle uçuğa (herepes simplex) karşı 116 uçuklu hasta üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Bu deney sonucunda oğul ot ekstresi ile yapılan kremin palzeboya (denil ilaç) göre etkili tespit edilmiştir. Ayrıca oğul ot kreminin Zana hastalığına karşıda iyi geldiği 46 hasta üzerinde yapılan deneyle ispatlanmıştır (Z.P.1.94.19, Z.P.1.95.46). 2) Fito terapi birliği tarafından 10.’su düzenlenen 11-13 Kasım 1999 tarihinde Münster’de yapılan konferansta Prof. Dr. M. Bühring (Berlin’den) 67 hasta üzerinde yaptığı tedavi denemesinde hastada konsantrasyon ve aktivitenin arttığı, yorgunluk, sinirlilik, uyuşukluk ve aşırı hassasiyet gibi rahatsızlıkların azaldığı görülmüştür (Z.P.2.00.99) 3) Birleşiminde Kedi otu kökü, şerbetçi ot kozalağı, oğul otu ekstresi içeren bir hapla (Ba……) uyuyamama, uykuda daralma, sık uyanma ve iç huzursuzluk gibi rahatsızlıkları olan 225 hasta üzerinde 2 hafta süren tedavi denemesi yapılmıştır. Hastalardan uyuyamama ra¬hat-sızlığı olanlarda %80 iyileşme, iç huzursuzluk olanlarda %82 oranında iyileşme görülmüştür. Bu rahatsızlıkların neden olduğu baş ağrısı, baş dönmesi, sindirim bozukluklarında aynı şekilde iyileşmiştir (Z.P.395.147) 4) Birleşiminde Kılıç otu, Kedi otu kökü, Şerbetçi otu kozalağı, oğul ot yap¬rağı, çarkıfelek otu ekstresi içeren hapla (Va……..) sinirlilik, der-mansızlık, yorgunluk, korku, huzursuzluk, uyuyamama, baş ağrısı, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkları olan 95 hasta üzerinde tedavi den-mesi yapılmıştır. Bu hatalarda %58-96 oranında iyileştirme görülmüş (Nhp.2.99.240) 5) Dr. M. Adler gözetiminde sinirsel nedenlerle uyuyamayan ve sürekli uyanan ve huzursuz olan 500 hasta üzerinde bitkisel draje ile 4 hafta süren tedavi denemesi yapılmış ve hastaların %90’ının iyileştiği gö-rülmüştür. (Nhp.3.97.446) 6) Uyuyamama ve huzursuzluk gibi rahatsızlıkları olan 830 hasta üzerinde 297 doktor gözetiminde 4-6 hafta bitkisel draje ile tedavi denemesi yapılmış ve hastaların %88’inin iyileştiği görülmüş (Z.P.6.99.337). Bu bitkisel draje kedi otu kökü, oğul otu ve şerbetçi otu kozalağı ekstresinden elde edilmiştir. Kullanılması: a) Araştırmalara göre; uyuyamama, sık uyanma, iç huzursuzluk, stres ve buna benzer sinirsel rahatsızlıklara uçuk ve tona hastalığını iyi-leştirdiği görülmüştür. b) Komisyon E 228 no.lu 1984 tarihli ve 50 no.lu ve 13.03.1990 tarihinde yayınlandığı tomografi bildirisinin oğul otu yaprak veya ekstresinin başta; sinirsel nedenle uyuyamama ve fonksiyonel mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı etkili olduğu beyan edilmiştir. c) Aromaterapide; oğul ot yaprağı, başta migren, baş ağrısı, uçuk, si¬nir-lerin iltihaplanması, şişkinlik, sinirlilik, iç huzursuzluk ve uyuyamamaya karşı kullanılır. d) Halk arasında baş ağrısı, migren, baş dönmesi, bulantı, sinirsel, ne-denle kalp, mide, bağırsak, rahim, diş ve kulak ağrısına karşı kul¬la-nılır. Açıklama: oğul otu teskin edici (sedatiyum), mideyi kuvvetlendirici (stomachium) ve şişkinliği giderici (karminatiyum) gibi üç yönlü etki alanına sahiptir. Fakat genellikle diğer şifalı bitkilerle birlikte kullanılır. Çay: 3 kahve kaşığı taze veya 2 kahve kaşığı kurutulmuş oğul otu yap-rağı demliğe konur ve üzerine 250-300ml kaynar su ilave edilir. 5-10dk. Demlemeye alındıktan sonra süzülerek içilir. Çay harmanları: Gökçek Üşütme çayı (Kışın üşütme): >30gr Ihlamur çayı >30gr Papatya çiçeği >20gr Kuşburnu kabuğu >10gr Oğul otu yaprağı >10gr Nane yaprağı Gökçek Öksürük ve Bronşit çayı: >20gr Itır kökü >20gr Kekik otu >15gr Çuha kökü >15gr Oğul otu yaprağı >15gr Sihirli ot >15gr Mürver çiçeği Gökçek Öksürük ve Bronşit çayı (Kramplı ve kuru öksürükte): >30gr Ebe gömeci çiçeği >25gr Kekik otu >25gr Calba çiçeği >10gr Mürver çiçeği >10gr Oğul otu yaprağı Gökçek Kadın çayı (Menopoz devresindeki rahatsızlıklarda): >20gr Ada çayı yaprağı >20gr Nane yaprağı >20gr Papatya çiçeği >20gr Oğul ot yaprağı >20gr Kılıç otu Gökçek Öksürük ve Bronşit çayı (Kramplı öksürük, balgamlı bronşit): >40gr Kekik otu >15gr Çuha kökü >15gr Oğul ot yaprağı >15gr Papatya çiçeği >15gr Sihirli ot Gökçek Böbrek ve mesane çayı (iltihaplı böbrek ve mesane de): >30gr Altın başak otu >10gr Huş yaprağı >10gr Atkuyruğu otu >20g Hindiba otu ve kökü >10gr Oğul ot yaprağı >20gr Isırgan otu Gökçek Ev çayı: >20gr Oğul ot yaprağı >20gr Papatya çiçeği >20gr Nane yaprağı >20gr Kuşburnu >20gr Hibiskus çiçeği Gökçek İbs, Bağırsak hassaslaşması çayı: >30gr Oğul otu >30gr Civanperçemi otu >30gr Nane yaprağı >10gr Kimyon Gökçek Kadın çayı (Ağrılı sancılı adet çayı): >30gr Papatya çiçeği >30gr Civanperçemi otu >20gr Oğul ot yaprağı >20gr Nane yaprağı Gökçek Kalp ve Kan dolaşımı çayı (Sinirsel nedenlerle): >40gr Alıç yaprağı ve çiçeği >20gr Kılıç otu >20gr Oğul ot yaprağı >20gr Şerbetçi ot kozalağı >20gr Kedi ot kökü Gökçek Kalp ve Kan dolaşımı çayı (Şişkinlik nedeni ile): >50gr Alıç çiçeği ve yaprağı >20gr Oğul otu >10gr Kimyon tohumu >10gr Papatya çiçeği >10gr Kakule Gökçek Sinirlilik ve iç huzursuzluk çayı: >40gr Oğul otu >20gr Kedi ot kökü >20gr Kılıç otu >10gr Lavanta çiçeği >10gr Papatya çiçeği Gökçek İshal çayı: >30gr Kaz otu >20gr Beş parmak kökü >20gr Oğul otu >20gr Y. Mevsimi meyvesi >10gr Böğürtlen yaprağı Gökçek İbs, Bağırsak Hassaslaşma çayı: >30gr Oğul otu >30gr Papatya çiçeği >20gr Nane yaprağı >20gr Kimyon Gökçek Stres çay; >30 gr Kediotu kökü >20 gr Oğul otu >20 gr Çarkıfelek otu >20 gr Nane yaprağı >10 gr Meyan kökü Gökçek Gökçek Teskin edici çayı >30 gr Kedi otu kökü >20 gr Lavanta çiçeği >20 gr Oğul otu >20 gr Nane yaprağı >10 gr Turunç çiçeği Gökçek Gökçek Teskin edici çayı >30 gr Şerbetçiotu kozalağı >20 gr Lavanta çiçeği >30 gr Oğul otu >10 gr Turunç çiçeği >10 gr Kimyon tohumu Banyosu: Oğul ot yaprağından 60-80 gram demliğe konur üzerine 1 litre kaynar su ilave edilir ve 7-10 dakika demlenmesi beklendikten sonra demliğin içine 38-42˚C Sıcak su ile dolu olan Küvete boşaltılır. Bu küvette 20-25 dakika banyo yaptıktan sonra 30-45 dakika yatarak dinlemek iyi gelir. Şayet oğul ot yaprağını temin etmek mümkün ol¬mazsa oğul otu estresinden 30-50 damla küvete damlatılarak banyosu aynı şekilde yapılır. Baharatı: Küçük bir bahçesi olan herkesin bahçesinin bir köşesine oğul otu ekmesi çok uygun olur. Zira oğul otu Salatalar, sulu yemekler, et kızartması, balık kızartması ve çorbalara katılabilir. Ayrıca bazı yörelerde peynir yapılırken içine katılır bu ona güzel bir aroma verir. Aromaterapide: Oğul otu yaprakları su buharı ile damıtılarak (desti-lasyon) Eterik yağı elde edilir. Takriben 7 ton Oğul otundan 1kg eterik yağ elde edilir. Bu nedenle hakiki oğul otu yağı oldukça pahalıdır ve tak¬riben 1kg 7,5-15.000£ arasındadır. Bundan dolayı bazı firmalar oğul otu yağını başka yağlarla karıştırarak satarlar. Oğul ot eterik yağı (Oğul ya¬ğı) aynı yukarıdaki yaprakların kullanıldığı rahatsızlıklara karşı kullanılır. Ekstresi: Oğul otunun yaprakları Alkol ve su karışımı bir terkiple ekst-raksiyonu yapılarak ekstresi elde edilir ve bu ekstre aynı eterik yağ gibi kullanılır. Homeopatide: Oğul otu yapraklarından 100 gram ince kıyılarak bir şişeye konur ve üzerine 500ml %70 alkol ilave edilerek 4-6 hafta bekle-tildikten sonra süzülerek Homeopatide ismi ile anılan Tentür elde edilir. Bu tentürden günde 4-5 defa 10-15 damla bir miktar su ile alınır. Hastalığın Belirtileri (Sendrom): VOISIN’ e göre; 1) Genç bir kızda adet geç gelirse. 2) Adet aralıklı ve az gelirse. 3) Erkeklerde (Fiziki veya Ruhi nedenle) cinsel güçsüzlük varsa ve Orgazm olamıyorsa Oğul otu tentürü gerekir. Yan Tesirleri: Tarife uyulduğunda bilinen bir yan tesiri yoktur, eğer oğul otu eterik yağından aşırı miktarda (2ml) kullanılırsa Bulantı, Baş dönmesi, Kusma, İshal v.b haller görülebilir. Manastır rahibelerinin Oğul otu ve diğer şifalı bitkilerinin hülasalarından elde edilen natürel ilaçlara özel bir isimle anılırlar ve bunlara manastır kadın oğul ot ruhu (Klosterfrau Melissengeist) denir.

Bitkisel Gıda Takviyeleri Hakkında Bilmek İstedikleriniz. http://www.bitkiselsaglikvakfi.org/blog/2014-12-26/ogul-otu-melisa-melisse-mellissa-officinalis.html
Doğal Tedavi, Bitkisel Ürünler, Bitki Resimleri,