lo tek

Bayramda hazır baklava yufkalarından baklava yapmayalım, bayram ziyaretlerimizde bize sunulacak baklavaların, elle açılmış olduğundan eminsek yiyelim, aksi takdirde mümkün oldukça (fitneye sebep olmayacağımız ve kalp kırmayacağımız sürece) uzak duralım ve ev sahibini de bu konuda güzel bir dille uyaralım, kötülükten nehyetmiş olalım. Hazır baklava yufkalarında sistein tehlikesi çok yüksektir. Ber­ber­ler­den top­la­nan in­san sa­çı ve do­muz kıl­la­rın­dan üre­ti­lebilen L-sis­te­in ay­rı­ca kaz-ördek tüy­le­ri ve boy­nuz­dan da üre­ti­le­bil­mek­te­dir. Son za­man­lar­da ise mik­ro­bi­yal fer­man­tas­yon tek­no­lo­ji­si kul­la­nı­mı az da ol­sa baş­la­mış­tır. Fa­kat ne ya­zık ki şimdilik tehlike büyüktür, bu nedenle, hazır yufka ve hazır baklava yufkalarından gerçekten güvenilir bir marka var oluncaya kadar kaçınmamız en güzeli olacaktır.

youtube

Moving images of ladies of ‘70s/’80s punk & post-punk, part thirty-two: Lo Tek - “Running Dog”

youtube

Black Rain - Lo Tek

bout to be re-released on Blackest Ever Black!! former member of ike yard & some other guy doing a [nerfed] soundtrack to the Johnny Mnemonic movie & a Neuromancer audiobook!!!!