lladres

youtube

The song “Lladres” by the Valencian band Al Tall, explains the results of the Battle of Almansa, fought on the 25th of April, 1707.

Here are the lyrics in Valencian/Catalan and my attempt to translate them to English:

Lladres que entreu per Almansa          Thieves who come in through Almansa
no sou lladres de saqueig,                   you are not plundering thieves,
que ens poseu la cova en casa             you place your den in our home
i des d'ella governeu.                          and from there you govern us.

Governeu de lladrocini                       You govern in a thieve’s way
i rapinyeu governant;                          And prey governing
sou fartons de vida llarga                    You are gluttons with a long life
que mai voleu acabar.                         that you never want to end.

El nostre plat cada dia                          Our everyday meal
ens el torneu a llevar;                           again you take away from us;
l'aparteu amb elegància                        you push it aside with elegance
com si no tinguérem fam.                     as if we were not hungry.

I amb rabosera elegància                      And with astute elegance
ens heu forçat a oblidar                        you have forced us to forget
que si sentim buit el ventre                   that if we feel our stomachs empty
és per manca de menjar.                       it’s for lack of food.

No s'ensenya en les escoles                  It is not taught at the schools
com van esclafar un país,                     how you crushed a country
perquè d'aquella sembrada                  because from that sowing
continuen collint fruits.                        they still harvest the fruits.

Hi ha un licor en la resina                     there’s a liquor in the resin
dels antics oliverars                              of the ancient olive trees
que fa tendra la memòria                      that softens the memory
i aclareix la veritat.                               and clarifies the truth.

Lladres que entreu per Almansa           Thieves who come in through Almansa
no sou lladres de saqueig,                    you are not plundering thieves,
que ens poseu la cova en casa              you place your den in our home
i des d'ella governeu.                           and from there you govern us.

anonymous asked:

Hi! Could you suggest some music in Catalan? Old or modern I don't mind ^^ thanks

Sure! We have a lot of good music imho. I tried to break it down to music genres more or less

Classics (1960s “Nova Cançó” movement)

Modern music

Pop

Rock

Rap and Ska (most of my personal faves)

Rumba (very very popular among young people)

Inspired by traditional music and/or actual traditional songs

Musical theatre

You’ll find better quality audios on Spotify :)

Woah I just realised I got carried away and made a huge list hehe… well, everyone should be able to find something they like.

I hope you enjoy it!

PER QUE ELS BANCS, QUAN ES QUEDEN AMB EL TEU HABITATGE LA PODEN VENDRE SENSE POSAR-LA AL SEU NOM I AIXÍ NO PAGAR EL 7% DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS .....?

PER QUE ELS BANCS, QUAN ES QUEDEN AMB EL TEU HABITATGE LA PODEN VENDRE SENSE POSAR-LA AL SEU NOM I AIXÍ NO PAGAR EL 7% DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS …..?
QUANTS MILERS DE MILIONS D'EUROS HAURIEN DE PAGAR A HISENDA?.
CALCULAR QUE HI HAGI 1 MILIÓ D'HABITATGES QUE ELS BANCS HAN arrabassar als HIPOTECATS FALLES I POSANT UN VALOR MITJÀ A L'HABITATGE DE 200.000 EUROS ,….. SERIOSA:
1.000.000 X 200.000 = 200.000.000.000 MILL. X 7% = 14.000.000.000 MILIONS ………… I NINGÚ DIU NI MU ………… PER QUE?

          

 TOT ENCAIXA ….“ PUERTA DEL SOL "    I    ” PLAÇA CATALUNYA “…

LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT HA DE PASSAR, EN PRIMER LLOC, per la REDUCCIÓ DEL SOU I PRIVILEGIS DE TOTS ELS POLÍTICS. INCOMPATIBILITAT DE SOUS I DE CÀRRECS PER A TOTS ELS POLÍTICS I ALTS CÀRRECS.
   
 M'arriba aquest escrit i em ‘conviden’ a què NO HO PARI. NO HO FARÉ ja que, gairebé tot el que diu és per tenir-ho en compte, és obert per a tot aquell que crea i vulgui posar més propostes.
 
EL GOVERN: Ha baixat el sou als funcionaris, suprimit el xec-nadó, congelat les pensions i reduït l'ajuda a la desocupació, (ATUR), per afrontar la crisi que han generat els bancs, els polítics i els especuladors borsaris.
Ens agradaria transmetre-li al Govern el següent:
Dediquin la seva obstinació a rebaixar LA VERGONYA DEL FRAU FISCAL, que a Espanya se situa al voltant del 23% del PIB (10 punts per sobre de la mitjana europea) i pel qual es perden milers de milions d'euros, frau que repercuteix en majors impostos per als ciutadans honestos.

 TINGUIN LA VERGONYA de fer un pla perquè la Banca torni a l'erari públic els milers de milions d'euros que vostès els han donat per augmentar els beneficis dels seus accionistes i directius, en comptes de facilitar el crèdit a les famílies i a les empreses, eradicar les comissions pels serveis bancaris i que deixin de cobrar als espanyols més humils, el 30% cada vegada que la seva minvada compte es queda sense saldo. Cosa que passa cada 1er de mes, quan els carreguen les factures de col·legis, comunitats, telefonia, etc., Quan encara no els han abonat la nòmina.

POSIN LÍMITS als excessos de les empreses de telefonia i d'ADSL que ofereixen els serveis més cars d'Europa i de pitjor qualitat.
  
Eliminar la duplicitat de moltes Administracions Públiques, suprimint organismes innecessaris, re-assignat als funcionaris de carrera i acabant amb els càrrecs, assessors de confiança i altres llocs nomenats a dit que, tot i ser innecessaris en la seva major part, són els que cobren els grans sous en totes les administracions públiques i la seva teòrica funció pot ser desenvolupada de forma més qualificada per molts funcionaris públics titulats i que lamentablement estan infrautilitzats.

Eliminar - Els sous Vitalicis …
  
ELIMINEN-Eliminar o reduir el senat o senadors, és el més elevat de tot Europa.
 
PROHIBIR PER LLEI -Que els ex-presidents puguin treballar i cobrar de l'empresa privada i alhora cobrar la seva pensió vitalícia.
 
 FACIN que els polítics corruptes dels seus partits tornin els diners equivalents als perjudicis que han causat a l'erari públic amb la seva mala gestió o / i les seves malifetes, i s'endureixin el Codi Penal amb procediments judicials més ràpids i amb càstigs exemplars per a ells.
  
VA DIR la vicepresident del govern "que és indecent que mentre la inflació és -1% i, tinguem més de 5.000.000 d'aturats, hi hagi gent que no estigui d'acord en allargar la jubilació als 70 anys”.
 
Ens agradaria transmetre a aquesta “Sra. Vicepresident” i a tots els polítics, el que considerem indecent:
      
Indecent, és que el salari mínim d'un treballador sigui de 624 mes i el d'un diputat de 3.996, podent arribar, amb dietes i altres prebendes, a 6.500 mes. I bastants més per diferents motius que se li poden afegir.
 
  Indecent, és que un professor, un mestre, un catedràtic d'universitat o un cirurgià de la sanitat pública, guanyin menys que el regidor de festes d'un ajuntament de tercera.
   
Indecent, és que els polítics es pugin seves retribucions en el percentatge que els vingui de gust (sempre per unanimitat, per descomptat, i l'inici de la legislatura).

 Indecent, és que un ciutadà hagi de cotitzar 35 anys per percebre una jubilació i als diputats en tinguin prou només amb set, i que els membres del govern, per cobrar la pensió màxima, només necessitin jurar el càrrec.
 
Indecent, és que els diputats siguin els únics treballadors (¿?) D'aquest país que estan exempts de tributar un terç del seu sou de l'IRPF.
 
 Indecent, és col·locar en totes les administracions (estat, autonòmiques, diputacions provincials, ajuntaments, etc) a milers d'assessors, (vull dir amiguets), amb sous que ja desitjarien els tècnics més qualificats.
  
Indecent, és el ingent diners destinats a sostenir a tots els partits i sindicats, aprovats pels mateixos polítics que viuen d'ells.
 
Indecent, és que a un polític no se li exigeixi superar una mínima prova de capacitat per exercir el seu càrrec (ni cultural ni intel·lectual).

 Indecent, és el cost que representa per als ciutadans els seus menjars, cotxes oficials, xofers, viatges (sempre en gran classe) i targetes de crèdit per tot arreu.

Indecent No és que no es congelin el sou ses senyories, sinó que no l'hi baixin. (En algunes autonomies s'han permès el desvergonyiment amb el que està passant fins a pujar el sou, ells clar)
  
Indecent, és que els seus senyories tinguin sis mesos de vacances l'any.
 
Indecent, és que ministres, secretaris d'estat i alts càrrecs de la política, quan cessen, són els únics ciutadans d'aquest país que poden legalment percebre dos salaris de l'erari públic.
 
I que sigui quin sigui el color del govern, toooooooots els polítics es beneficien d'aquest modern “dret de cuixa” mentre no es canviïn les lleis que el regula.
 
I qui les canviaran tots ells? Ells mateixos? Ha, Ha i Ha.
 
Ajuntem firmes perquè hi hagi un projecte de llei amb “cara i ulls” per acabar amb aquests privilegis, i amb altres com les targetes VISA, o com el malbaratament en cotxes oficials i escortes.
L'ésser polític és una decisió lliure, a ningú se l'obliga a ser-ho, per tant, l'accés al seu “treball” hauria de ser com el realitza qualsevol treballador, pels seus propis mitjans.
 
Fes que això arribi al Congrés a través dels teus amics

 AQUESTA SI HAURIA DE SER UN DELS CADENES QUE NO S'HA DE TRENCAR, PERQUÈ NOMÉS NOSALTRES PODEM POSAR REMEI A AIXÒ,
I AQUESTA, SI PORTAR ANYS DE MALA SORT SI NO POSEM REMEI, està en joc el nostre futur i el dels nostres fills.