literalture

Confession:

My year 10 English coursework was a love letter from a soldier in world war 2 named Gerard Way to his secret lover back home named Frank Iero.

My teacher said he loved the realism of the gay couple having to hide their love from others due to the time it was set in.

My teacher gave me an A completely unaware that 20% of my English literalture grade was gay mcr fanfiction

submitted by @literalture

Ang Tatlong tunog ng kampana….

Kling… Kling… Kling…

Sanay tama sa lahat ng makakarinig.

Mula sa simboryong inukit ng pananalig

Sa kristyanismo ito’y maririnig.

Una sa tatlong tunog,

Ako’y tiyak na isang musmos.

Mula sa agua-benditang pinahid

Katauhan ko’y pinapalawig.

Kasama, karama’y

Magulang kong sa aki’y tumataglay.

Ikalawang tunog ay narinig

Dekadang taon ang sinapit.

Mula sa isang puting damit,

Paghihintay sa altar ay tila nakakangawit.

Itong pangalawa

Pagmamahal nama’y hindi sa magulang,

Kundi sa katipang makakasama,

Panghabambuhay.

Oh! Itong panghuli,

Nakakalungkot ang sinapit.

Mula sa biyaya ng Panginoon na buhay

Ngayon, sya’y makakapiling.

Mula sa naunang dalawang kalembang

Pagmamahal mula kila magulang at asawa’y natunghayan

Ngayon naman aking nasaksihan

Ang mga taong itinuturing akong kaibigan.

Ngayon aking naunawaan

Ang kaswertehang taglay

sa akin pala ay masaya

Marami sa aking nagmamahl.

Ito’y isang pasasalamat

Mula sa poong lumikha.

Salamat sa pagpapamulat

Sa pagtanto ng kabuluhan ng buhay

Sa kristyanismo ito’y maririnig,

Mula sa simboryong inukit ng pananalig.

Sanay tama sa lahat ng makakarinig.

Kling… Kling… Kling…

Ang Tatlong tunog ng kampana….