lisic

Nastaviću da preživljavam, znajući – baš kao što sam one noći na livadi znala – da me zvezde obasjavaju svojom svetlošću, da sam posebna, da sam rođena s drugačijom vrstom morala. Sa životinjskim moralom – moralom vrane, lisice ili sove – a ne moralom normalnog ljudskog bića.
—  Zaslužena ubistva - Piter Svonson