lisic

Odrastao sam.
Ne kada sam propušio.
Niti kada su mi izbili umnjaci.
Čak ni kada sam napokon zavolio zvuk klavira.
Odrastao sam kada sam tebe prebolio.
Tebe, vječno zamišljenu.
Tebe, ludu.
Tebe, mučenicu i kurvu.
Sada bih čak i malog princa mogao čitati bez suza, jer znam da su lisice i ruže daleko od istine.
A istinom se voli.
Zaludan sam čovjek.
Često sam sa sobom igram klikere.
Bilo ti je to simpatično u početku.
Pa čudno.
Na kraju si me prezrela što sam dokon.
A dokon sam jer me cio život lažu.
Lažu kao što i velike ljubavi lažu da mogu trajati.
Tuđih laži mi je dosta, a za sopstvene više nemam vremena.
Upoznao sam te pijanu od života, kako plešeš oko vatre.
Odvela si me do rijeke.
Vedro nebo nam je bilo matičar.
A takav osjećaj smrtnom čovjeku prija.
Nju sam upoznao pijan od tebe i mamuran od tvojih zamjena.
Kleknula je i pitala me zašto volim klikere?
Svjetlucaju čak i dok su mi u džepu, odgovorio sam.
Nije me pitala ništa drugo.
Poručila je piće i sjela kraj mene.
Sačekala da padnem sa stolice.
Tebi ako je do propasti, propadaj.
Tako smo se razišli.
Propadam.
A ona mi drži čalmu na glavi i prinosi čašu ustima.
Ti tako ne umiješ da voliš.
Do propasti.
Sebičluk je to, znam.
Ali ona kada me vidi da se igram sam sa sobom, nasmiješi se.
Iako zna kuda to vodi.
Iako zna da nije velika ljubav.
Zato što zna istinu.
Potrajaće.

Nastaviću da preživljavam, znajući – baš kao što sam one noći na livadi znala – da me zvezde obasjavaju svojom svetlošću, da sam posebna, da sam rođena s drugačijom vrstom morala. Sa životinjskim moralom – moralom vrane, lisice ili sove – a ne moralom normalnog ljudskog bića.
—  Zaslužena ubistva - Piter Svonson

anonymous asked:

Top five ugly soccer players

wow you want the #exposé? 

imma stick with both the ones that are The Worst and the ones i see ppl nutting (disrespectfully) to the most

1. g*reth b*le
2. h*rry k*ne
3. t*r st*gen
4. big dick b*rki (even tho his cocky big hes still ugg)
5. ant*ine greasyman

(and for good measure
6. chr*stian p*lisic
7. yulian dr*xler aka the geico mascot
8. de bruyne [havent seen anyone nut to him but hes so red he looks like a tomato and it worries me]
9. erica die hard
10. m*rco r*us)