Không phải hi vọng nào được mang đi gieo cũng sẽ nảy mầm khỏe mạnh. Một số cứ thế lụi tàn rồi hòa tan vào đất, một số nhú lên nhưng chẳng hiểu vì sao không thể lớn lên…

Chỉ có rất ít những mầm cây may mắn mới có cơ hội vươn chồi xòe lá tốt tươi

Tự nhiên luôn khắc nghiệt, nhưng điều đó không cản trở những mầm non nối tiếp mầm non vươn lên mạnh mẽ. Có cơ hội là có hi vọng, hãy cứ gieo niềm tin, và cố gắng hết sức mình có thể.

Để cuối cùng dù hóa thân cát bụi hay thành lá xanh tươi cũng không có gì để hối tiếc.

(QC cho page Grin Tree của bạn cáo, hehe :”))

day 1

I need to learn to love this body, I need to learn to love myself. That is what I challenge myself with. I can’t continue down this path, and the alternative is something I’d rather not involve myself with. So lets find the days until happiness.