learn useless finnish

Finnish for beginners:

järki = reason, sense, intelligence

järjestää = organize

järjestelmä = organization

järjestelmällinen = organized

järjestelmällistyttää = organizationalize

epäjärjestelmällistyttää = unorganizationalize

epäjärjestelmällistyttämätön = having unreflectional attention to antiunorganizationalize

epäjärjestelmällistyttämättömyys = unreflectional attention to antiunorganizationalize

epäjärjestelmällistyttämättomyydellä = with unreflectional attention to antiunorganizationalize

epäjärjestelmällistyttämättömyydellään = with his unreflectional attention to antiunorganizationalize

epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänkö = is it with his unreflectional attention to antiunorganizationalize?

epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänköhän = I wonder if it is possible, with his unreflectional attention to antiunorganizationalize?

epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänköhänkään? = I wonder if it is possible, even with his unreflectional attention to antiunorganizationalize?