landscapes and seascapes

2

Hür insan, kutlayacaksın denizi her zaman sen!
Deniz aynandır senin, seyredersin ruhunu
Suyunun dalga dalga sonsuz açılışında,
Daha az acı bir girdap değildir senin ruhun da.

Hoşlanırsın kendi aksinin bağrına dalmaktan;
Kucaklarsın onu gözlerin ve kollarınla ve kalbin
Uyutur çok kereler kendi haykırışını
Bu baş eğmez ve vahşi feryat gürültüsünde.

Derd açmaz ve karanlıktasınız her ikiniz de:
İnsan! Kimse inmedi senin girdaplarının dibinde,
Ey deniz! Kimse göremez içindeki zenginlikleri,
O kadar kıskançlıkla saklarsınız sırlarınızı.

Bununla beraber sayısız yüzyıllar var ki
Çarpışırsınız acımadan ve nedamet duymadan,
O kadar seversiniz kan dökmeyi ve ölümü,
Ey ezeli savaşçılar, uslu durmaz kardeşler!

2

Twilight Magic Part I

Taken by drxgonfly - Instagram
Edited by te5seract - Instagram