lancer(fate zero)

9

Yuki Kajiura + anime musical compositions, also dedicated to @meruis (ღ˘ ♡ ˘)

[Hiroyuki Sawano version]  ♦  [Taku Iwasaki version]