lake ba

3

Joo Dee recommends you not put up posters in the city … or question the economic disparity of the outer rings … or complain about the bureaucracy that gets in the way of visiting the Earth King … or ask about the war.

Indeed, there is no war within the walls.

In Ba Sing Se, we are safe.

In Ba Sing Se, we are free.

Why worry about the Day of Black Sun? You are in Ba Sing Se now … everyone is safe here.

(from Avatar: the Last Airbender, S02 E17: “Lake Laogai”)

- Có một ngày thấy chán, thế là em quyết định đi xa khỏi Hà Nội, vậy là hành trình của em bắt đầu, 22 ngày đi bộ, bắt đầu từ hồ Ba Bể, rồi qua gần như tất cả các huyện của Hà Giang: Thành phố Hà Giang, Mèo Vạc, Lũng Cú, Đồng Văn, Quản Bạ… Qua cả Bắc Hà của Lào Cai. Em chế cái ván trượt của mình thành cái kéo đồ, đi đường rừng thì em đeo ba lô, đường dân sinh hay đường quốc lộ thì cho ba lô lên kéo. Đi đến khoảng 4-5h chiều thì dừng, xin vào nhà dân ngủ.
- Vậy là em cứ đi bộ à? Có bị lạc không?
- Cũng không phải đi bộ suốt ạ, chủ trương của em là ai giúp gì đều nhận haha. Lạc thì có lạc, nhưng số em may lắm, toàn được người khác giúp đỡ. Em nhớ lúc em loay hoay mãi trong rừng vì lạc, cũng ra đến được quốc lộ, nhưng đi mãi đi mãi chẳng thấy nhà dân nào, lại còn gần đến giờ nghỉ, em nghĩ là có đi mãi cũng chẳng gặp được nhà dân nào, rồi tầm ấy cũng chẳng có ô tô để bắt qua đoạn đấy. Thế là em ngồi phịch đấy, định bụng đêm nay ngủ ngoài đường rồi. Một lúc sau có một chú chở đồ qua, cũng cồng kềnh lắm, dừng lại rồi hỏi em đi đâu, em trả lời chú xong thì chú bảo giờ hết xe thật, thôi lên đây chú chở về huyện chú ở rồi mai đi tiếp. Vậy là em lên luôn, về đến đó, em ước tính phải cách chỗ em ngồi phịch 25-30km ấy, đúng là nếu không có chú, em cũng không còn cách nào khác. Mà, chị đừng chụp mặt em nhé haha.

- One day, I was bored so I decided to get away from Ha Noi. That’s how my journey started, 22 days of walking, it started from Ba Be Lake, then to almost all the districts of Ha Giang: Ha Giang City, Meo Vac, Lung Cu, Dong Van, Quan Ba… I even passed Bac Ha in Lao Cai. I turned my skateboard into a pulley bag. I wore my backpack when it was the forest trail, and put it on the skateboard and pull it when I was in living streets, or the highways. I walked until 4-5 PM then I stopped and asked to crash at some civilians’ homes.
- So you just walked? Did you ever get lost?
- I didn’t always walk, my rule was to receive any help that was offered to me. (laughs) I did get lost, but I’m pretty lucky, I always received help. I remembered struggling for a while when I was lost in the forest, I eventually managed to get to the highway but couldn’t find any houses despite much walking, and there weren’t any buses to flag down. So I just sat down on the ground, fully preparing to sleep on the street that night. After a while, a courier passed by, the stuff he was transporting was quite cumbersome. He stopped and asked me where I was heading, I replied then he told me he really didn’t have the space but he shall drove me back to the district and continue the journey tomorrow. I joined him, when we got there, I estimated it was 25-30 km away from where I was sitting down. Without him, I wouldn’t have known how I could survive. Also, don’t include my face in the picture, haha!