kytaro

“Một ngày thu không nắng
Tại mặt trời đi chơi
Quên không về kịp lúc
Để mây giăng kín trời

Chiều cũng buồn theo nữa
Tại gió chẳng đùa vui
Lượn vòng quanh thảm cỏ
Hát một mình không thôi

Phố cứ dài đi mãi
Tại con đường cứ đi
Mùa thu vàng đứng lại
Chẳng nói một câu gì

Đêm thở dài không ngủ
Tại một mình em thôi
Cố tình gieo nỗi nhớ
Mùa thu yêu em rồi”

- Kytaro -

Một ngày thu không nắng
Tại mặt trời đi chơi
Quên không về kịp lúc
Để mây giăng kín trời

Chiều cũng buồn theo nữa
Tại gió chẳng đùa vui
Lượn vòng quanh thảm cỏ
Hát một mình không thôi

Phố cứ dài đi mãi
Tại con đường cứ đi
Mùa thu vàng đứng lại
Chẳng nói một câu gì

Đêm thở dài không ngủ
Tại một mình em thôi
Cố tình gieo nỗi nhớ
Mùa thu yêu em rồi

~ Kytaro