kytaro

“Một ngày thu không nắng
Tại mặt trời đi chơi
Quên không về kịp lúc
Để mây giăng kín trời

Chiều cũng buồn theo nữa
Tại gió chẳng đùa vui
Lượn vòng quanh thảm cỏ
Hát một mình không thôi

Phố cứ dài đi mãi
Tại con đường cứ đi
Mùa thu vàng đứng lại
Chẳng nói một câu gì

Đêm thở dài không ngủ
Tại một mình em thôi
Cố tình gieo nỗi nhớ
Mùa thu yêu em rồi”

- Kytaro -

Một ngày thu không nắng
Tại mặt trời đi chơi
Quên không về kịp lúc
Để mây giăng kín trời

Chiều cũng buồn theo nữa
Tại gió chẳng đùa vui
Lượn vòng quanh thảm cỏ
Hát một mình không thôi

Phố cứ dài đi mãi
Tại con đường cứ đi
Mùa thu vàng đứng lại
Chẳng nói một câu gì

Đêm thở dài không ngủ
Tại một mình em thôi
Cố tình gieo nỗi nhớ
Mùa thu yêu em rồi

~ Kytaro

miraivashsfreak  asked:

\(^_^)/ HAPPY BIRTHFAH KYTARO! (I'm calling you that for short ^^") I hope everything went well today!

It was an okay day. Pretty boring. First time since I turned 18 that I had a birthday where I didn’t plan anything. I was hoping my husband would plan something but I guess that was expecting too much.

Sorry to be a Debbie Downer but my birthday is a pretty sad day for me…