kurdistani

Appreciation post for wlwoc

wlwoc who almost never get recognized. Middle eastern wlw, North African wlw, Arab wlw, Jewish wlw, Saudi Arabian, Jordanian, lebanese, palestinian, Egyptian, kuwaiti, Sudani, Iraqi, Iranian, Syrian, turkish, kurdistani, and every other middle eastern-north African country that I haven’t mentioned (and all the countries that aren’t middle eastern or North African but are full of wlwoc who never get recognition). ya’ll are amazing and don’t deserve the homophobia/transphobia you’re given. sincerely Yours, An Arab wlw who wishes there was more representation of us

“Newroz in Cizre, (Northern Kurdistan) 1992”


Every year on March 21st, the Kurdish people celebrate Newroz. In the Kurdish language, Newroz means “New Day”, by which Kurds mean the first day of spring. The Kurdish calendar begins on this day. Newroz, therefore, is the new day, the first day of the New Year. The Kurdish nation has been celebrating Newroz since the time of ancient history.

It is claimed that this tradition dates back to the myth of Kawa the Blacksmith. On March 21st in the year 612 B.C., Kawa killed the Assyrian tyrant Dehak and liberated the Kurds and many other peoples in the Middle East. Dehak was an evil king who represented cruelty, abuse, and enslavement of peoples. People used to pray every day for God to help them to get rid of Dehak.


On Newroz day, Kawa led a popular uprising and surrounded Dehak’s palace. Kawa then rushed passed the king’s guards and grabbed Dehak by the neck. Kawa then struck the evil tyrant on the head with a hammer and dragged him off his throne. With this heroic deed, Kawa set the people free and proclaimed freedom throughout the land.

A huge fire was lit on the mountaintops to send a message: firstly to thank God for helping them having defeated Dehak, and secondly to the people to tell them they were free. This is where the tradition of the Newroz fire originates. Today, Newroz is not just a day for remembering, it is also a day for the protest and resistance against the oppression which the Kurdish people continue to suffer from.

The Kurdish people need a voice in international affairs. Let us light the fire of justice and peace! Now is the time for all people to show their solidarity and support the national struggle for freedom in Kurdistan. This struggle is not just for Kurdistan; it is for all humanity.

Every year on 21st March in all parts, hamlets, villages, towns, cities of Kurdistan as well as by Kurds living in the Diasporas, they gather to show their unity, joy as well as cry out their need for freedom and democracy. The largest gathering is the North-Kurdistani city of Amed (Diyarbakir) where over a million people celebrate Newroz each year.

i went to the kurdistani independence event.. and it was honestly so energetic n amazing.. i’m in awe and my legs are so much in pain from the dancing but this was just frankly incredible to experience

Birlik neyimize!...

HDP eleştirisi (3) 

Birlik neyimize!… - Dursun Ali Küçük

“Birlik kavramı da kirletildi. Birliğin Kürtlere lazım olduğunu kim söylemiş? Söyleyenler 30–40 yıldır ne yapıyor?

Siyasi parti, örgüt ve hareketler, aydınlar ve halk birlik istiyor. İyi güzel.

Birlik laflarını yuvarlayıp gidiyoruz. Ortak savunmaya ve ortak çözüme gitmeye ihtiyacımız yok galiba.

Olsaydı şimdiye kadar Kürtlerin ortak çıkarlarını temsil eden bir organizasyon kurardık. Kurmadığımıza göre ya istemiyoruz, ya da nasıl kurulacağını becermiyoruz.

Birlik deyince herkes ya kendi tarikatına ya kendi ailesine ya da kendi çevresine çağırıyor. Buyurun benim malım daha güzel diyor.

Kardeşim, bir tüccar bile bu kadar basit düşünemez. Malını herkese satmak ister. Parti ve örgüt birliği etrafında ancak sana katılanları örgütlersin. Bu toplumun hepsi senin programın ve yöntemlerine katılmaz.

Bütün ülkelere ve sistemine karşı olduğumuz Türkiye’ye bakın! Her ülkenin beğenelim veya beğenmeyelim ortak belirlediği ölçüler var ve buna genellikle herkes katılır. Kürtlerde bu var mı?

Özgür Kürdistan federasyonu kurtuluştan önce birlikten uzaktı. Şimdi eleştireceğimiz yanlar olsa da ortak politika ve ölçüler oluşturuyorlar. Bu, Kürtlerin yararlanacağı olumlu bir adımdır. Öcalan bunu beğenmiyor.

Neden?

Kürtlere birlik lazım değil ondan. Apo’ya bağlı olmak ve Kemalizmi övmek yeterlidir. Soykırımcı Mustafa Kemal ve Kemalizm’i ve Misaki Milli’sini ve Lozan’ı ikinci bir Kürt Lozan’ı biçiminde hatırlamaya başladı. Musul ve Kerkük Misaki Milli’nindir. Bunun için Diyarbakır’ın Kerkük ve Erbil’in önünde olmasını istiyor. İstikamet nereye?

TC’ye doğru.

Eğri oturun doğru konusun Kürt birliği bunun neresinde?

********

Bu gün hep yanlışlama metodunu kullanacağım. Bilimde yanlışlama metoduyla doğruya ulaşılır. Buda uygulanan bir yöntemdir.

Kendimi bildim bileli, Kürdistan’ın niye parçalandığını, sömürgeci devletlerin Kürtleri nasıl böldüğünü ve birbirine karşı çıkardığını ve benzer söyler duyuruz. Bunu hemen her siyaset ve parti söylüyor.

Bu parti ve grupların hepsi geçmişte nasıl birlik yapılmadığını, niye birleşilmediğini tartışır, aşiret ve ağa, beylerin bunu becermediği, kan davaları güttüğü ve benzer gerçekler sıkça tekrarlanır.

Bunların hepsi doğru.

Peki, bunu söyleyenler bu güne kadar niye birleşmiyor?

Kimsenin kendi partisi ve örgütünü dağıtmasına gerek yok. Birlik oluşturmak için bunlar gerekmiyor.

Acaba eleştirdiğimiz geçmişimizden ne kadar ileriyiz?

Bana kalırsa parti ve hareketler modern olsa da zihniyet eskiden farklı değildir.

Yine parça parça, bölük pörçük modern aşiretler kurmuşuz.

Öcalan, eski Kürt beyleri gibi her şey bana bağlı olsun diyor. Eski beylerimizden direnip sömürgeciliğe teslim olanları örneklendirmek zor değil. Tarikat örgütlenmesine dönüştü.

Diğer parti ve hareketler de küçük beylikleri andırıyor.

Hep PKK ve Liderini eleştiriyorlar. Ulusal birliği engellediğini ve her şeyi kendisine bağladığını söylüyorlar. Evet doğru.

Ama siz niye birleşmiyorsunuz, birde dönüp kendinize bakın. PKK eleştirisi ne kurtarır nede salt bunu yapmakla doğru birlik siyasetine ulaşılır.

***********

Kuzeyde ulusal harekete PKK damgasını vurdu. Muhaliflerini sindirdi ve yok etti. Dışlama politikası izledi. Direndiği için de kitle tabanı kazanıldı. Çeşitli denemelere rağmen Kürtlerin birliğini sağlamadı. Partiden çok herkesi Lider etrafında birleştirmeye çalıştı. PKK, ARGK ve ERNK hep parti gibi davrandı ve bu parti de asıl olarak “önderlik” yani Öcalan olarak adlandırıldı. Hepsi böyle olmasa da sonuç buraya çıkıyor.

Öcalan’da kontrole girdiği için buradan Kürt birliğine yapılan bütün çağrılar kontrol birliğine davettir. Kürtlerin kafaları İmralı ve hapse konuluyor. Bunu yaparken de kendisi dışındaki bütün Kürtleri, şahsiyetleri ve Özgür Kürdistan federasyonunu kötülüyor, dışlıyor ve karalıyor.

Bundan Kürtler için hayırlı bir ‘birlik’ çıkmaz.

ERNK Kürtlerin birliğini sağlamak için kuruldu. İmralı’dan sonra feshedildi. Yerine bir şey konmadı.

KUM kuruldu, kurulur kurulmaz dağıtıldı ve çalışmadı, çalıştırılmasına fırsat verilmedi.

Kürdistan Sürgün Parlamentosu kuruldu. İşletilmedi ve sonra dağıtıldı.

KNK oluştu. PKK’nin vesayetinden kurtulmadı. Kongra-Gel kuruluşuyla KNK’ de bir nevi feshedildi, aslında dağıtılması isteniyordu. Benimsemediler, ama etkisizleştiler.

Kongra-Gel değişim ve demokratikleşme yapacaktı. Kâğıt üzerinde bazı değişiklikler yapılsa da bunlar bile benimsenmedi, yeniden PKK’nin yani KCK’nin kuruluşuna karar verildi. İmralı’dan talimat böyle geldi,

Kongra-Gel güya halk inisiyatifidir, ne kadar çalışıp çalışmadığı belli değil. Etkisizdir, halka dönük bir işlevi yok ve bulunmuyor.

Sonuç olarak Kürtlerin birliği değil, eskiden olduğu gibi hatta ondan daha geri KCK dar yönetimi eliyle İmralı’ya bağlanmak birlik sayılıyor.

Örnek verdiğim veremediğim daha başka birlik denemeleri niye yürümüyor? Bunun Öcalan ve PKK’nin politikası ve lidere bağlı tarikat örgütlenmesi ile doğrudan bağlantısı var.

Bundan Kürtlerin birliği çıkmaz.

Evet, bir kitle tabanı var. Bunun yarısı TC’ye karşı Kürt kimliğini ve özgürlüğünü savunduğu ve başka alternatif göremediği ve bulamadığı içindir.

Ama bu yanlış birlik politikasına mahkûm olmak başka bir yanlışı sürdürmek olur.

*********

Kuzeyde bunun dışında kalan parti ve örgütler eleştiri yapıyor ve birlik diyor. Söylem olarak bazı doğru şeyler söylese de adım atmıyorlar.

Birlik diye diye birliği sulandırıyorlar.

Adım atılmadıkça ve pratiğe ısrarla geçirme olmadıkça bu birlik lafları inandırıcı olmaz.

Laf değil pratik girişkenlik ve fedakârlık lazım. Gerisi tekrardır.

*********

Aydınlara gelince bir toplumun ve halkın birliği konusunda en çok aydınlar duyarlı olur. Siyasal partilerin birlik görüşlerini tekrarlamak aydınların görevi değil. Ben de hiçbir siyasal partiden değilim. Bir aydın olarak yazıyorum.

Aydınlar partilerin yanlış birlik anlayışlarını eleştirmeli ve her kesi sorumluluğa davet etmelidir. Halkı aydınlatacak ve eleştiri ile yolu açacak bir pozisyon tutturmak önemli.

Bu konuda Beşikçi Hoca hepimize örnek olmalıdır.

Ortak ölçüler ve demokrasi çerçevesinde Kürdistan’in özgürlüğü, sorunun çözümü ve birlik sağlanmasını sürekli isleyerek katkıda bulunmak önemlidir.

Siyasi kan davalarına hayır demeliyiz.

Yetişen ve sömürgeciliğe karşı mücadele eden insanların vurulması ve teşhir edilmesine karşı çıkmalıyız.

Hangi gerekçeyle olursa olsun Kürtler arası şiddeti mahkûm etmeliyiz.

Hoşgörü kültürü ve demokrasi ilkelerinin, özgürlüklerin herkes için olduğunu savunmalıyız.

Hangi gerekçeyle olursa olsun sessiz kalmamalıyız.

Sahibinin sesi gibi davranan aydın olamaz ve birliğe zarar verir.

******

DTP vesayet siyaseti izlediği için iç birlik sağlamak için çalışmıyor. Dış birliğe ve Çatı partisine kafayı takmış.

İç birlik olmadan dış birlik sağlanmaz.

Yasal olan bütün Kürt partileri ve çevreler, sivil toplum örgütleri neden birleşmiyor?

Ne derse desin, yanlışlarda ısrar ediliyor.

Bundan kimseye fayda çıkmaz. Hep birlikte göreceğiz.

*********

Hatırlıyorum. Eskiden bir olun, birlik kurun diyen halk oluyordu. Doğru söylüyorlardı. Biz halkın dediğinin çok azını yaptık. Bu konuda ve bazen yanlış veya olmayacak birliklerde ısrar ettiğim için özeleştirimi herkese veriyorum.

Halkın politize olmuş bir kısmı, şimdi bizim yanlış yaptığımız bazı görüşlerde ısrar ediyor.

Nerde hatta yapmışsak oradan başlayıp düzeltmek hepimizin yararınadır.”

Dursun Ali Küçük

13.12.2008

Yukarıda 2008’de yazılmış eski bir makalemizi yayınladık. Kadro ve halkı alıştıra alıştıra HDP’ye taşıdılar.

Eklenecek bir-iki not:

PKK daha önce Türkiye partisi örgütleme girişimleri yapmıştır ve tutmamıştır.

1-Devrimci Halk Partisi: 1992-93 yıllarında faaliyetlere başladı. Sonra yakalanmalar başladı ve bu parti çalışmaya başladığı gibi bitti.

2-İmralı’dan Öcalan talimatıyla genel bir Türkiye partisi kurulması talimatı geldi. Türkiye çalışmaları başladı ve daha sonra Türkiye Kurtuluş Partisi kuruldu. Kurulduğu gibi çalışmaya gönderilenler yakalandı. Kurulduğu gibi bitti.

3-Makalemde çatı partisinden söz ediyorum. HDP çatı partisi görüşlerinin devamıdır. Halkın Kongresi kuruldu. Demokratik Toplum Kongresi kuruldu. Sonra Türkiyelileşme partisi olarak HDP kuruldu.

Proje İmralı’dan. Bu adımla Kürdistani partilere son verilmek isteniyor. Türk milliyetçiliği serbest ama Kürt yurtseverliği töhmet altında bırakılıyor. Yurtseverlik, Kürdistan’ın temel haklarını istemek “milliyetçilik” olarak damgalanıyor. Ama Türk sol milliyetçileri ve Türk milliyetçi partileri ile iş yapmaktan çekinilmiyor.

4-Makalem eski olduğu için kemalizm ve Ergenekonculuk öndeydi. Türk-İslam sentezi devletin resmi ideolojisidir. Değişen klasik Kemalizm yerine İslami kemalizmin geçmesidir. AKP’ye göre Misaki Millicilik devam ediyor. Diğer konularda aynı.

HDP ile Kürdistan’ın birliğinden vazgeçilmiştir. Pratik olarak bu anlama gelir. Türkiye’yi bölge ülkesi yapmak, Misak-i Milli, Kerkük ve Musul’a vb uzanan hatlara kadar taşımak politika haline gelmiştir.

Şimdi bu HDP ile somutlaştırılmak isteniyor. Türk sosyal-şövenizmi ve milliyetçiliğinin bir kaybı olamaz. Olan Kürdistan’a ve Kürtlere olur. Mezopotamya ve bu kadim toprakların Türkiyelileştirilmesi, Kürtler dışındaki kadim halkların da satışıdır.

Devam edecek..

Dursun Ali Küçük

HDP eleştirisi (1)  içn tıklayın >>  http://kurtcesozluk.tumblr.com/post/84117476654/hdp-abd-usleri-turkiyeden-kalks-n-turk-ordusu

HDP eleştirisi (2) için tıklayın >> http://kurtcesozluk.tumblr.com/post/85642224379/hdp-kurdistan-icin-ihtiyac-degildir

That thing where a Kurdistani street food vendor in Helsinki give you good advice about FOX News ...

True story: we were buying some bread from a Kurdistani street food vendor here in Helsinki today during the Restaurant Day festival, and as we chatted, he said “I have some advice for my American customers: don’t watch FOX News. It’s really bad.”

Good advice comes from many sources.