kung ako'y iiwan mo

Para lang mapasama sa picture xD
  • Habang nanonood ng "Kung Ako'y Iiwan Mo"
  • Maureen: Parang adik naman kasi yan si Mia. Pinagsisiksikan pa yung sarili kay Paul!!
  • Ako: *seryoso* Minsan, kahit nasasaktan at nahihirapan na tayo, pinagsisiksikan parin natin yung sarili natin...
  • Maureen: .....
  • Ako: .....
  • Maureen: .....
  • Ako: ......
  • Maureen: .....
  • Ako: Para lang mapasama sa picture.
  • Maureen: Bwisit ka.