kulpa

"İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır.Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır." Lokman Suresi ; 22 Ayet-i Kerime