kulitan script

2

Ding sablâng táu mibaít lang timáuâ at panté panté king dángalan at matúlid. Mipagkalúban lang kabiasnan at kapanamdáman nung nú dápat lang makiútus king métung at métung anti móng mikákapatad.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 1 of The Universal Declaration of Human Rights

4

At least I tried. :)


Ayun, I was trying to find the Kapampangan numerals that were written in Kulitan so I asked Sir Pangilinan. Bale 0 to 9 lang ang nandoon sa binigay niya kaya naisipan ko na gumawa ng numerals mula 10 onward. 

I stacked the glyph for 9 and 1 to create the number 10, then to create 11, ilalagay sa right side ng bagong glyph ang glyph para sa number 1, hence, 11.

Pinost ko sa group namin,  Ágúman Súlat Kapampángan, kung pwede ang ginawa ko. At ayon. MALI. HAHAHAHAHA.

Indic script daw kase ang Kulitan kaya Indic numerals din ang gagamitin. Mas complicated ang sa akin kase ipagtatabi lang pala ang glyph ng 1 at 0 para mabuo ang 10. 

Sayang ang pag-iisip. Hahaha. ‘Yung lengs.